Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Milion złotych za niesłuszny areszt

Milion złotych za niesłuszny areszt

Aleksander Broda od 1999 r. pełnił funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków. W 2001 r. został aresztowany i łącznie spędził w areszcie około roku. Prokuratura zarzucała mu, że udzielił niezgodnej z prawem dotacji na remont zabytkowego spichlerza z Borowna, w zamian za co miał przyjąć korzyść majątkową. Postępowanie karne w tej sprawietrwało ponad 10 lat i zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem pana Brody. Sąd pierwszej instancji przyznał mu milion złotych zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne pozbawienie wolności. W lutym 2014 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił pana Brodę od zarzucanych mu czynów. Wyrok ten został następnie utrzymany w mocy przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Przedstawione dowody jasno wskazywały, że Aleksander Broda nie godził się na niezasadne refundowanie inwestorowi środków finansowych, którymi dysponował w imieniu Skarbu Państwa.
Sąd Najwyższy w marcu 2015 r. utrzymał wcześniejszy wyrok sądu i stwierdził, że Aleksander Broda został oskarżony bezpodstawnie i jest niewinny. Sąd Najwyższy uznał kasację wniesioną przez prokuratora za oczywiście bezzasadną. W świetle argumentacji wyroku uniewinniającego, pan Broda nie tylko nie dopuścił się żadnego przestępstwa w związku z renowacją zabytkowego spichlerza, ale działał wyłącznie dla dobra interesu publicznego. ?Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania dla pana Aleksandra Brody w naszej opinii może mieć bardzo pozytywny wpływ na praktykę kształtowania się kwot zadośćuczynienia za zastosowanie niewątpliwie niesłusznego pozbawienia wolności? ? mówi Michał Kopczyński, prawnik HFPC.
?Milion złotych przyznany panu Brodzie nie tylko realnie odzwierciedla krzywdę i dramat, jaki w jego życiu osobistym i zawodowym wywołał pobyt w areszcie. Ten milion złotych stanowi również w naszej opinii stanowcze napiętnowanie wadliwych i niewątpliwie niesłusznych działań prokuratury? ? dodaje Michał Kopczyński. HFPC obserwuje ten proces. Wyrok jest nieprawomocny.
Źródło: HFPC

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …