Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Miłość to nie choroba

Miłość to nie choroba

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii

17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Dzień ten upamiętnia usunięcie przez WHO homoseksualizmu z listy chorób w 1990 roku. Osoby LGBTI wciąż muszą się mierzyć z dyskryminacją, uprzedzeniami i agresją, które z biegiem lat wręcz tylko się zaostrzają. Tym bardziej potrzebne są działania na rzecz równego traktowania osób LGBTI, które na stałe wpisane są w katalog prac HFPC.

Przemoc i rosnąca fala nienawiści z perspektywy badań europejskich

Problem nierównego traktowania osób nieheteronormatywnych jest obecny niestety w wielu społeczeństwach. Jak pokazują badania Agencji Praw Podstawowych UE z 2020 r., 40 % osób LGBTI doświadczyło w ciągu ostatnich 5 lat molestowania lub przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Aż dwie trzecie respondentów z Polski uznało, że w ostatnim czasie w kraju wzrósł poziom przemocy i dyskryminacji względem osób nieheteronormatywnych. Jako główną przyczynę takiej zmiany wskazywano wypowiedzi i nastawienie polityków i przedstawicieli władz.

Niemal wszystkie osoby biorące udział w badaniu uznały, że uprzedzenia względem osób LGBTI nie są należycie zwalczane przez organy państwa.  W tym kontekście należy wspomnieć chociażby o atakach na osoby LGBTI, które miały miejsce w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 r. czy przyjmowaniu przez samorządy uchwał przeciwko „ideologii LGBT”.

Więcej o sytuacji osób LGBT piszemy w raporcie: 2020. Pandemia, kryzys praworządności, wyzwania dla praw człowieka (s. 53-57).

Poziom ochrony praw i wolności osób LGBTI w Polsce jest na niskim poziomie, co potwierdza również publikowany corocznie ranking ILGA Europe, gdzie Polska zajmuje jedne z ostatnich miejsce pośród krajów Unii Europejskiej.

Bez ochrony przed mową nienawiści

W Polsce brak jest przepisów, które chroniłyby przez przestępstwami lub mową nienawiści motywowanymi uprzedzeniami wobec osób LGBTI. Od wielu lat organizacje międzynarodowe bezskutecznie wzywają Polskę do wprowadzenia w tym zakresie odpowiednich zmian w prawie. W efekcie dochodzenie ochrony swoich praw w takich przypadkach jest albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. Sprawcy wypowiedzi naruszających godność osób LGBTI pozostają bezkarni.

Praktyczne skutki nieuznawania związków par jednopłciowych

W odróżnieniu od zdecydowanej większości krajów UE Polska nie przewiduje jakiejkolwiek formy ochrony i uznania dla związków osób tej samej płci. W efekcie oznacza to, że te osoby nie mogą korzystać z przywilejów gwarantowanych małżonkom, np. zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od darowizn, prawa do wspólnego opodatkowania, prawem do zasiłku na czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny czy zarejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego aktu małżeństwa zawartego za granicą.

Więcej na stronie HFPC

Sprawdź także

Pandemia a ciąża i porody

W publicznych szpitalach w czasie pandemii nie są przestrzegane prawa kobiet rodzących – wynika z …