Strona główna / Aktualności / Minister zawiesił komornika

Minister zawiesił komornika

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał 22 stycznia 2015 r. postanowienie o zawieszeniu w czynnościach asesora komorniczego w kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi ? Śródmieście w Łodzi, obwinionego o bezprawne zajęcie ciągnika rolniczego. Decyzja ta to konsekwencja skierowanego przez ministra sprawiedliwości
przeciwko w/w asesorowi komorniczemu wniosku dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej z żądaniem skreślenia go z wykazu asesorów komorniczych.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Minister zawiesił komornika

Minister zawiesił komornika

Resort sprawiedliwości informuje, że minister sprawiedliwości Jarosław Gowin podpisał postanowienie o zawieszeniu w czynnościach Pana Ryszarda M., komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy ? Śródmieścia w Warszawie. Powodem decyzji Ministra Sprawiedliwości jest postępowanie karne prowadzone przeciwko komornikowi. Powodem decyzji ministra sprawiedliwości jest postępowanie karne prowadzone przeciwko komornikowi przez Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, która 22 stycznia 2013 r. przedstawiła Ryszardowi M. zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych. Ryszard M. będzie zawieszony w swoich czynnościach do czasu wyjaśnienia sprawy. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Minister Sprawiedliwości zawiesza komornika w czynnościach, jeżeli przeciwko komornikowi jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Jak wynika z doniesień medialnych Ryszard M. zajął konto niewłaściwej osoby identyfikując ją tylko na podstawie imienia i nazwiska. W efekcie tej pomyłki ciężko chora kobieta została pozbawiona prawie 30 tys. złotych. Informujemy także, że czynności komornicze podejmowane przez Ryszarda M. są obecnie analizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wszczęciu wobec niego postępowania dyscyplinarnego.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …