Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Mniej niesłusznych oskarżeń

Mniej niesłusznych oskarżeń

Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył 7 maja br. w seminarium pt. ?Zapobieganie niesłusznym oskarżeniom – rekomendacje? zorganizowanym wspólnie przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W seminarium uczestniczyli m.in. szefowie obu korporacji prof. L. Balcerowicz i mec. Z. Gintowt.
– Jeśli sąd i prokurator uczynią wszystko, co należy do ich obowiązków i zgodnie z regułami określonymi przez prawo, sam fakt niesłusznego skazania nie może powodować negatywnych konsekwencji po stronie sędziego, czy prokuratora. Wyrok niesłuszny może bowiem zapaść nawet w sytuacji, gdy sąd i prokurator dopełnili najwyższej staranności, zarówno na etapie zbierania materiału dowodowego, jak i na etapie jego oceny. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy mamy do czynienia z fałszywymi zeznaniami świadka, nieprawdziwymi wyjaśnieniami innego oskarżonego, zdarzają się również przypadki wadliwych opinii biegłych – powiedział prokurator eneralny Andrzej Seremet.
W seminarium uczestniczyli m.in. prof. Leszek Balcerowicz- Przewodniczący Rady FOR, mec. Ziemisław Gintowt – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dr Łukasz Chojniak, a także liczni przedstawiciele sądów, prokuratury i świata nauki.
Podczas seminarium dyskutowano m.in. na temat odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych, projektu kodeksu postępowania karnego, wzajemnych relacji i współpracy w postępowaniu karnym policji i prokuratury w kontekście zapobiegania niesłusznym oskarżeniom. Prokurator generalny podkreślił, że: pociąganie do odpowiedzialności prokuratorów nie jest najlepszą metodą podniesienia jakości ich pracy. Ważniejszą rolę powinno odgrywać odpowiednie przygotowanie kandydatów na stanowisko prokuratora, a także ustawiczne podnoszenie umiejętności zawodowych. Jeśli jest mowa o odpowiedzialności zawodowej prokuratorów, to powinna się ona sprowadzać do odpowiedzialności służbowej (dyscyplinarnej) i ewentualnie materialnej. Dodał również, iż jeszcze w 2011 r. skierował do Ministra Sprawiedliwości projekt zmiany ustawy o prokuraturze zakładający zupełnie odmienny model systemu sądownictwa dyscyplinarnego prokuratorów. Model ten zakłada jawność postepowań dyscyplinarnych i powierzenie sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu orzekania w drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów. W ocenie Prokuratora Generalnego taki model poprawiłby sprawność i jakość tego sądownictwa. Jak zaznaczył, projekt ten zyskał pozytywną ocenę dużej części środowiska prokuratorskiego.

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …