Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Mniej niesłusznych oskarżeń

Mniej niesłusznych oskarżeń

Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył 7 maja br. w seminarium pt. ?Zapobieganie niesłusznym oskarżeniom – rekomendacje? zorganizowanym wspólnie przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W seminarium uczestniczyli m.in. szefowie obu korporacji prof. L. Balcerowicz i mec. Z. Gintowt.
– Jeśli sąd i prokurator uczynią wszystko, co należy do ich obowiązków i zgodnie z regułami określonymi przez prawo, sam fakt niesłusznego skazania nie może powodować negatywnych konsekwencji po stronie sędziego, czy prokuratora. Wyrok niesłuszny może bowiem zapaść nawet w sytuacji, gdy sąd i prokurator dopełnili najwyższej staranności, zarówno na etapie zbierania materiału dowodowego, jak i na etapie jego oceny. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy mamy do czynienia z fałszywymi zeznaniami świadka, nieprawdziwymi wyjaśnieniami innego oskarżonego, zdarzają się również przypadki wadliwych opinii biegłych – powiedział prokurator eneralny Andrzej Seremet.
W seminarium uczestniczyli m.in. prof. Leszek Balcerowicz- Przewodniczący Rady FOR, mec. Ziemisław Gintowt – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dr Łukasz Chojniak, a także liczni przedstawiciele sądów, prokuratury i świata nauki.
Podczas seminarium dyskutowano m.in. na temat odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych, projektu kodeksu postępowania karnego, wzajemnych relacji i współpracy w postępowaniu karnym policji i prokuratury w kontekście zapobiegania niesłusznym oskarżeniom. Prokurator generalny podkreślił, że: pociąganie do odpowiedzialności prokuratorów nie jest najlepszą metodą podniesienia jakości ich pracy. Ważniejszą rolę powinno odgrywać odpowiednie przygotowanie kandydatów na stanowisko prokuratora, a także ustawiczne podnoszenie umiejętności zawodowych. Jeśli jest mowa o odpowiedzialności zawodowej prokuratorów, to powinna się ona sprowadzać do odpowiedzialności służbowej (dyscyplinarnej) i ewentualnie materialnej. Dodał również, iż jeszcze w 2011 r. skierował do Ministra Sprawiedliwości projekt zmiany ustawy o prokuraturze zakładający zupełnie odmienny model systemu sądownictwa dyscyplinarnego prokuratorów. Model ten zakłada jawność postepowań dyscyplinarnych i powierzenie sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu orzekania w drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych prokuratorów. W ocenie Prokuratora Generalnego taki model poprawiłby sprawność i jakość tego sądownictwa. Jak zaznaczył, projekt ten zyskał pozytywną ocenę dużej części środowiska prokuratorskiego.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …