Strona główna / Aktualności / Moc sanacyjna prezydenta

Moc sanacyjna prezydenta


SSP Iustitia informuje o tym jak sędzia Rafał Stasikowski stwierdził, iż powołanie przez Prezydenta sanuje wadliwości procedury nominacyjnej sędziego

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafał Stasikowski w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2019r I OZ 712/19 stwierdził, że „Nawet gdyby w toku procedury powoływania na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego doszło do uchybień przepisom rangi podkonstytucyjnej, akt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego sanuje te uchybienia. Art. 271 pkt 1 p.p.s.a. nie może stanowić podstawy prawnej dla podważenia skutku prawnego powołania na urząd sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którym jest uprawnienie do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

źródło: www.orzeczenia-nsa.pl

źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1429578,uzasadnienie-nsa-do-postanowienia-o-wyborze-krs.html,uzasadnienie-nsa-do-postanowienia-o-wyborze-krs.html

Sędzia Rafał Stasikowski do niedawna orzekał w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W listopadzie 2017r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach.

Więcej informacji: http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24595390,zawrotna-kariera-prezesa-od-ziobry-w-kilkanascie-miesiecy-z.html,35063,24595390,zawrotna-kariera-prezesa-od-ziobry-w-kilkanascie-miesiecy-z.html

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował niedawno, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego, odpowiednio na żądanie Prezesa WSA w Warszawie oraz Prezesa NSA, Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął stosowne czynności wyjaśniające, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec wymienionych sędziów.

źródło: http://www.nsa.gov.pl/komunikaty/rzecznik-dyscyplinarny-nsa-podjal-czynnosci-wyjasniajace-w-sprawie-sedziego-wsa-tomasza-szmydta-i-sedziego-nsa-rafala-stasikowskiego,news,4,679.php,news,4,679.php

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …