Finansowanie pomostowe

Modlitwa za więźniów

Z okazji Dnia Modlitw za Więźniów w trakcie kończącego się Roku Miłosierdziaw Areszcie Śledczym w Poznaniu odprawiona mszę którą celebrował ks. Grzegorz Balcerek ? biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej. W mszy uczestniczyli kapelan poznańskiej jednostki ks. Jerzy Glabas, członkowie Bractwa Więziennego oraz skazani. Po mszy ks. biskup odwiedził cele.
Następnie odbyło się spotkanie, w którym z ramienia jednostki udział wzięli zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu mjr Szymon Zandrowicz oraz kierownik działu penitencjarnego mjr Mariusz Sas. W spotkaniu poruszono kwestię nawracania się osób pozbawionych wolności.
mjr Mariusz Sas

Sprawdź także

Tour de Konstytucja PL

Miał ruszyć 3 maja, pandemia spowodowala,że Tour de Konstytucja PL rozpocznie sie 4 czerwca. Tour …