Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Monitoring Służby Więziennej

Monitoring Służby Więziennej

12 lipca 2013 roku w OSSW w Popowie zakończyła się w pierwsza edycja szkolenia specjalistycznego ?Warsztaty metodyczne. Przygotowanie mentorów dla potrzeb szkolenia wstępnego?. W warsztatach wzięło udział 30 funkcjonariuszy Służby Więziennej, po dwóch z każdego okręgu. Wszyscy otrzymali dyplomy uprawniające do podjęcia obowiązków mentora w Służbie Więziennej. Spośród uczestników zostało ponadto wybranych wybranych 15 funkcjonariuszy, którzy będą prowadzić przygotowanie następnych mentorów w systemie kaskadowym. Szkolenie trwało dwa tygodnie przedzielone dwumiesięcznym czasem na pracę własną uczestników. Stworzyło przyszłym mentorom możliwość poznania sposobów realizacji roli mentora i użytecznych technik, a przede wszystkim umiejętności interpersonalnych koniecznych do działań mentorskich, a także wglądu w siebie i uzyskania pomocy w samorozwoju. Czas pomiędzy kolejnymi sesjami warsztatów poświęcony był pierwszym zastosowaniom zdobytej wiedzy na poziomie jednostek podstawowych. W drugim tygodniu szkolenia już wyraźnie ujawniły się efekty pracy własnej uczestników wyrażające się ich znacznymi postępami w zakresie nabywania społecznych umiejętności mentora.
Agnieszka Kseba członek zespołu prowadzącego szkolenie

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …