Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Monografie poznańskiego adwokata

Monografie poznańskiego adwokata

Naczelna Rada Adwokacka rekomenduje serię monografii autorstwa adw. prof. UAM dr hab. Macieja Gutowskiego: ?Nieważność czynności prawnej? (C.H. Beck Warszawa 2012), ?Wzruszalność czynności prawnej? (C.H. Beck Warszawa 2010) oraz ?Bezskuteczność czynności prawnej? (C.H. Beck Warszawa 2013). Podstawową wartością tych książek jest ….
…pierwsze w piśmiennictwie polskim spójne i kompleksowe opracowanie problematyki wszelkich postaci wadliwości czynności prawnych.
Spory na tle ważności czy innej wadliwości czynności prawnych to jeden z ważniejszych elementów w pracy praktykującego prawnika.
Uczestniczenie w nich wymaga zwykle odwołania do fundamentów teoretycznych w celu ich praktycznego wykorzystania. Przywołane książki ? napisane przez praktyka i jednocześnie teoretyka ? dają narzędzia do wykorzystania w tego typu pracy. Są one bowiem napisane przystępnym, praktycznym językiem i w prosty sposób wyjaśniają skomplikowane zagadnienia ze spektrum wadliwości umów i innych czynności prawnych.
W książkach tych szczegółowo omówiono wszelkie przesłanki wadliwości czynności prawnych. Chodzi tu o: przesłanki nieważności bezwzględnej, wzruszalności kształtującym oświadczeniem woli i wzruszalności konstytutywnym orzeczeniem sądu, a także przesłanki bezskuteczności względnej, bezskuteczności zawieszonej i bezskuteczności sensu stricto. Opracowanie przesłanek wadliwości ma charakter obszernej cywilistycznej analizy, przeprowadzonej przy wykorzystaniu dorobku doktryny i orzecznictwa oraz metody prawnoporównawczej. Bardzo interesujące są rozważania nad charakterem sankcji wobec wadliwych czynności prawnych, mechanizmami ich uruchomienia, problematyką zbiegu roszczeń oraz nad problemami wyłaniającymi się na styku płaszczyzn: materialnoprawnej i procesowej, a także nad problematyką roszczeń związanych z bezskutecznością.
Ważne dla praktyków narzędzie zawarte jest w najnowszej książce autora pt. ?Bezskuteczność czynności prawnej?. Książka ta ? jako podsumowanie badań nad wadliwością czynności prawnych ? zawiera porównanie wszystkich sankcji wobec wadliwych czynności prawnych, obok słownego wyjaśnienia, zilustrowane graficznie. Jest ono pomocne w praktyce, w toku identyfikacji ? w konkretnych przypadkach ? właściwej postaci wadliwości czynności prawnych i ich konsekwencji. Szczegółowe omówienie poszczególnych postaci sankcji ułatwia także formułowanie żądań pozwu, zarzutów apelacyjnych, a także pozwala dostrzec zagrożenia w toku konstruowania umów czy projektów uchwał. Monografie łącznie składają się na całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki wadliwości czynności prawnych, dlatego też stanowią one materiał przydatny dla praktyków.
Źróło: Naczelna Rada Adwokacka

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …