Strona główna / Listy / Mowa nienawiści w internecie

Mowa nienawiści w internecie

Społeczny i prawny wymiar mowy nienawiści w internecie – to tytuł konferencji, którą organizuje Zespół ds. Kobiet przy NRA

w dniu 5 listopada w Warszawie. Konferencja składać się będzie z trzech paneli: diagnoza zjawiska mowy nienawiści, ściganie i reagowanie na hejt oraz przykłady grup narażonych na mowę nienawiści. Wśród prelegentów jest r.pr. Karolina Kędziora, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, która mówić będzie o doświadczeniach organizacji pozarządowych działających przeciwko dyskryminacji. Dr Mikołaj Winiewski z Uniwersytetu Warszawskiego dokona diagnozy zjawiska mowy nienawiści w Polsce, a red. Marcin Kącki z „Gazety Wyborczej” przedstawi to zjawisko z perspektywy mediów. O tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwdziała mowie nienawiści powie zaś r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, dyrektor ds. strategicznych postępowań sądowych biura RPO. W drugim panelu red. Marzena Suchan z portalu Onet.pl mówić będzie o odpowiedzialności wydawców i prawach internautów w kontekście wolności słowa i mowy nienawiści. Z kolei Magdalena Kroll, koordynatorka przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści, ekspertka w biurze kryminalnym Komendy Głównej Policji, przedstawi skalę przestępstw z nienawiści w latach 2015-2016. R.pr. Milena Bogdanowicz oraz Jacek Mazurczak, ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego omówią prawne aspekty przeciwdziaania mowie nienawiści. W trzecim panelu wystąpią Zuzanna Warso z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która skupi się w swoim wystąpieniu na mowie nienawiści wobec kobiet, dr Dorota Hall ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która omówi kwestie niechęci młodych Polaków do uchodźców, Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii, który poruszy kwestię uprzedzeń ze względu na orientację płciową i Maciej Kępka, z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który będzie mówił o hejcie w szkołach. Konferencja odbędzie się w godz. 9.30-14.30 w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej, przy ul. Świętojerskiej 16 w Warszawie.

Sprawdź także

Radcy na Pol’and’Rock 2024

Tradycją staje się uczestnictwo radców prawnych w Pol’and’Rock Festivalu, dlatego również w tym roku nie …