Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Można skarżyć organizację ruchu

Można skarżyć organizację ruchu

26 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek Prezesa NSA, przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich, podjął uchwałę dotyczącą następującego zagadnienia: Czy zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej na podstawie art. 10 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. jest czynnością materialno?techniczną zaskarżalną do sąduadministracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, czy jest aktem jednostki samorządu terytorialnego podlegającym kontroli sądowej na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a.
NSA podzielił pogląd Rzecznika, zgodnie z którym zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej jest aktem jednostki samorządu terytorialnego podlegającym kontroli sądowej na podstawie art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a. (sygn. akt I OPS 14/13).

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …