Na gruzach demokracji

Ambasadorowie w najnowszym oświadczeniu: Chocholi taniec na gruzach demokracji (w sprawie środków z KPO)

„Demokracja w Polsce rządzonej przez PiS legła w gruzach: zniszczono zasadę trójpodziału władz, procedury legislacyjne w parlamencie stały się karykaturalne, niezależność sądów i sędziów podważono, organy ścigania pełnią rolę partyjnych bojówek, rząd został ubezwłasnowolniony, służba cywilna nie istnieje, a centrum podejmowania decyzji w sprawach najważniejszych dla państwa znalazło się poza strukturami ustrojowymi: Polska stała się niedemokratycznym państwem partyjnym. Takie są zasadnicze przyczyny głębokiej marginalizacji pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz ograniczeń w przekazywaniu Polsce środków unijnych.” – piszą członkowie Konferencji Ambasadorów RP w najnowszym Oświadczeniu i proponują, by ustanowić taki Komitet Monitorujący wydawanie środków z KPO, „w którym skuteczny głos będą miały organy samorządowe i partie opozycyjne”. Cały list na stronie monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Honorowe Odznaki Iustitii

Laureaci Honorowej Odznaki Iustitii w 2023 roku Rafał Cebula Jolanta Jeżewska Marzena Stoces Marzena Gregorczyk …