Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Na pohybel pedofilom

Na pohybel pedofilom

Problem pedofilii w Kościele jest, był i będzie, bo jest także w innych grupach społecznych; cieszy mnie, że następuje większe uwrażliwienie i troska Kościoła o ofiary molestowania ? powiedział jezuita, psycholog i terapeuta dr o. Jacek Prusak. Nic tylko przyklasnąć i to w sytuacji, gdy świat szuka polskiego księdza pedofila, a nasz Kościół go ukrywa. W rubryce ?Temat Tygodnia? piszemy o produkcji pedofilów w Polsce. Są to niestety coraz częstsze przypadki. Rodzina żony chcąc pogrążyć męża i uniemożliwić mu kontakty z dziećmi, oskarża go o pedofilię. Sądy często w to wierzą. To sprawy ludzi weryfikowane mimo wszystko przez sądy. Pedofilię w Kościele na razie dostrzegały tylko ofiary. Nie chce widzieć i wiedzieć polska hierarchia kościelna. Co innego papież Franciszek, który pedofilii wypowiedział walkę.
Chcemy mówić o tym. Jeśli są poszkodowani, zwłaszcza dzieci, chcemy pomagać. Chcemy mówić o tym, w jakim chcemy przeciwdziałać zjawisku pedofilii – powiedział ks ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczynając konferencji w siedzibie episkopatu. Ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP, ocenił, że media pokazując ciężkie sytuacje w Kościele, pokazują, że nie jest on wolny od zła. – Jesteśmy zainteresować jako Kościół, aby napiętnować i ukarać oraz nawrócić winnych w tym, co konieczne, i zatroszczyć się o ofiary Trudno zrozumieć, dlaczego władze kościelne chronią ludzi, którzy Kościół niszczą od środka.
Oskarżany o wykorzystywanie dzieci w Dominikanie ksiądz Wojciech Gil wrócił do Polski i zapadł się pod ziemię. Z przerażeniem ogladałem wypowiedzi ludzi, któryz bronili księdza pedofila. To już nie strasznme,. To wprost przerażające i porażajace. Stolica Apostolska zobowiązała episkopaty w poszczególnych krajach, by przedstawiły dokumenty w sprawie wytycznych postępowania w przypadkach pedofilii. Mają to zrobić na podstawie okólnika wydanego przez Watykan. W dokumencie wskazano, że biskup ma „obowiązek powiadomienia władz świeckich o domniemanym przestępstwie”.
Tymczasem jak się okazuje polski misjonarz z Ekwadoru ojciec Mirosław Karczewski nie zginął z rak brutalnych rabusiów. Gardło poderżnięto mu podczas homoseksualnej orgii a Kościół zataił prawdę o przyczynach śmierci. Ile jeszcze grzechów mujsza popełnic księża, aby Kosciól wziął winę na siebie. Dominikana zwróciła się z prośbą do Interpolu o pomoc w zatrzymaniu polskiego księdza Wojciecha Gila, podejrzanego o pedofilię – poinformował prokurator generalny tego kraju Francisco Dominguez Brito. Ksiądz michalita Wojciech Gil, który miał się dopuścić czynów pedofilskich wobec trójki dzieci, był w Polsce na wakacjach, gdy pod koniec maja pojawiły się zarzuty wobec niego.
Prokuratura Generalna poinformowała we wtorek, że zwróci się drogą dyplomatyczną o oficjalną informację, czy na Dominikanie prowadzi się postępowanie, w którym występują polscy duchowni podejrzani o pedofilię. Jak poinformował rzecznik PG Mateusz Martyniuk, ewentualne wszczęcie śledztwa w Polsce nastąpi, „jeśli potwierdzi się, że w sprawie występuje polski wątek”.
Czy Kościół ponosi odpowiedzialność za czyny pedofilskie popełnione przez księży? Prymas Polski przekonuje, że nie. Innego zdania jest jednak Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który był gościem Poranka Radia TOK FM. – Mieliśmy procesy w USA, Irlandii czy Niemczech. Polska nie będzie tutaj wyjątkiem – zaznaczył prawnik – Jeżeli ksiądz skrzywdził na Dominikanie kogoś, to jest jego obowiązkiem naprawić tę sprawę, a nie Kościoła w Polsce. Nie ma w Kościele odpowiedzialności zbiorowej, jest indywidualna – przekonywał przedwczoraj abp Józef Kowalczyk, prymas Polski. Odnosił się w ten sposób do sprawy polskiego księdza podejrzewanego o pedofilię na Dominikanie.

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …

Strona główna / Aktualności / Na pohybel pedofilom

Na pohybel pedofilom

Resort dostrzegając spoleczny proplem narasdtania przestępczości pedofilii po raz koljeny nowelizyje koseks karny. Powstanie zatem możliwość stosowania nowych środków wobec sprawców z zaburzeniami osobowości, możliwość stosowania nowoczesnych środków wolnościowych, takich jak elektroniczna kontrola miejsca pobytu, a także innych środków. Projekt obejmuje ochroną nowe, dotychczas nieznane Kodeksowi karnemu dobro prawne, jakim jest prawidłowy rozwój psychoseksualny małoletniego. Sposób wprowadzenia rozwiązania: zmiana tytułu rozdziału XXV. W chwili obecnej tytuł ten brzmi: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Po zmianie ma brzmieć: ?Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich oraz obyczajności?.
Zmiana dotycząca przedawnienia Istota rozwiązania: przedłużenie terminu przedawnienia niektórych przestępstw, to jest
1) przestępstw przeciwko wolności seksualnej i prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich, w wypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni,
2) przestępstw dotyczących treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Dyrektywa i Konwencja z Lanzarote nie wskazują okresów przedawnienia pozostawiając ich doprecyzowanie ustawodawstwom krajowym. Projekt przewiduje, że przedawnienie karalności przestępstw określonych w rozdziale XXV nie może nastąpić przed upływem 10 lat od ukończenia przez małoletniego 18 lat.
Wprowadzenie nowych przestępstw
Projekt wprowadza nowe przestępstwa związane z prezentowaniem przez małoletniego zachowań (czyli ?treści?) o charakterze pornograficznym. Dotyczy to tzw. widowisk pornograficznych z udziałem małoletnich. Sposób wprowadzenia rozwiązania: karane będzie nakłanianie małoletniego do prezentowania takich zachowań albo ich utrwalania, a także ułatwianie mu tego (nowy art. 200c § 1, kara pozbawienia wolności do lat 3), przyglądanie się prezentacji takich zachowań (kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3), oraz czerpanie z nich korzyści (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).
Zmiany dotyczące przesłuchania z udziałem małoletniego
Istota rozwiązania: Dyrektywa wprowadza szereg wymogów, jakie powinno spełniać przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, nakazując podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia, aby:
1) liczba przesłuchań była jak najbardziej ograniczona i by były one przeprowadzane tylko w tych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów postępowania przygotowawczego lub sądowego;
2) pokrzywdzonemu dziecku mógł towarzyszyć jego przedstawiciel prawny lub, w odpowiednich przypadkach, wybrana przez nie osoba dorosła, o ile nie podjęto odmiennej umotywowanej decyzji w odniesieniu do tej osoby;
3) wszystkie przesłuchania pokrzywdzonego dziecka lub, w odpowiednich przypadkach, dziecka występującego w roli świadka mogły być rejestrowane audiowizualnie i by te zarejestrowane przesłuchania mogły zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu sądowym.
Zgodnie z projektem, przepisy takie będą mogły być stosowane nie tylko wobec małoletnich pokrzywdzonych, ale również wobec małoletnich świadków w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich, obyczajności, rodzinie i opiece.
P
rojekt wprowadza wymóg, aby osoby posiadające zawodowy kontakt z małoletnimi były osobami niekaranymi za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności oraz prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich.
Projekt wprowadza zmiany w ustawach regulujących pracę pielęgniarek i położnych, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych i wolontariuszy, oraz w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Środki zabezpieczające, przewidziane w Kodeksie karnym, służą ochronie społeczeństwa przed sprawcami, którzy z uwagi na swój szczególny stan psychiczny są dla społeczeństwa niebezpieczni. Ich celem nie jest ukaranie sprawcy, lecz .jego izolacja i w miarę możliwości leczenie, a także nadzór nad jego zachowaniem. Projekt modernizuje i rozbudowuje przepisy w tym zakresie, wprowadzając m.in.: 1) ogólne zasady stosowania środków zabezpieczających,
2) możliwość stosowania tych środków wobec sprawców z zaburzeniami osobowości,
3) możliwość stosowania nowoczesnych środków wolnościowych, takich jak elektroniczna kontrola miejsca pobytu, a także środków już znanych, lecz dotychczas nie stosowanych w charakterze środków zabezpieczających, takich jak podanie wyroku do publicznej wiadomości lub dozór Policji.
4) możliwość stosowania istniejących środków wolnościowych (takich jak zakazy i obowiązki, np. zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi) wobec wszystkich sprawców cierpiących na określone zaburzenia psychiki, nie zaś tylko (jak obecnie) wobec sprawców niepoczytalnych

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …

Strona główna / Szczypta soli / Na pohybel pedofilom

Na pohybel pedofilom

Co do idei, jestem za, co do zasady jestem przeciw. Każde przestępstwo ( z wyjątkiem zbrodni ludobójstwa) w Polsce ulega przedawnieniu. Czy katalog przestępstw, którego sprawca będzie ścigany do końca swoich dni należy uznać za trafny? Obawiam się, że nie. Polskie organa ścigania potrafią ująć tylko co ósmego sprawcę gwałtu, bo tylko co ósma ofiara taki gwałt zgłasza, pozostali są bezkarni. W przypadku pedofilii, liczby są jeszcze bardziej alarmujące. Media publikują List Otwarty do Posłów na Sejm RP VII kadencji w sprawie ustawy: Stop przedawnieniu dla pedofilów i gwałcicieli!
W liście czytamy: Apeluję do Was jako ofiara, jako Agata Baraniecka-Kłos, która dzisiaj jest już pozbawiona swojego prawa dochodzenia sprawiedliwości przed niezawisłym sądem ? pochylcie się nad proponowaną zmianą przepisów, zróbcie to dla ofiar i dla całego społeczeństwa o co się do was z pochyloną głową zwracam. Dzisiaj piszę te słowa, jako już dorosła kobieta, w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu setek tysięcy dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn, których spotkał ten sam los, co mnie ? nie zapominajcie, że dzisiaj jestem kobietą, ale kiedy mi to zrobiono, byłam małą bezbronną dziewczynką. Piszę o sobie tylko dlatego, aby moje przeżycia posłużyły jako przykład tragicznego dzieciństwa, które dotyczy setek tysięcy dzieci w Polsce. Ja, jako jedna z nielicznych, zebrałam w końcu w sobie odwagę, by mówić o doznanej przeze mnie krzywdzie głośno i wyraźnie. Wiem, że większość cierpi w samotności, część z nich – spędza godziny, dni, lata zamknięta w pokoju z psychoterapeutą, próbując poradzić sobie z przeżytą traumą.
List poraża. Czy jednak objęcie sprawców tych ohydnych przestępstw ściganiem do końca ich dni jest słuszne? Zapraszam do dyskusji.

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …