Najnowsze informacje

Na pohybel przemytnikom

Zjawisko przemytu jest nierozerwalnie związane z istnieniem różnic ekonomicznych ? głównie dotyczących sąsiadujących krajów. Wprowadzanie na polski rynek towarów bez uiszczenia należnych danin publicznoprawnych powoduje istotne szkody dla budżetu państwa ? powiedział minister K. Kwiatkowski w trakcie debaty ?Zatrzymać przemyt?. Spotkanie zostało zorganizowane prze Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. ? Zjawisko to narusza także interesy krajowych przedsiębiorców, zasady równej konkurencji oraz sprzyja tworzeniu zorganizowanych grup przestępczych, a finalnie stanowi swoisty czynnik napędowy przestępczości zorganizowanej o charakterze ekonomicznym, wraz ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy ? dodał minister sprawiedliwości.
Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że pokrzywdzonymi zjawiskiem przemytu są nie tylko obywatele naszego kraju, w szczególności przedsiębiorcy, lecz od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej i wejścia w życie traktatu z Schengen, także rynki innych państw Unii. – Skuteczne zwalczanie procederu przemytu ? i co chcę zaakcentować ? zapobieganie temu zjawisku, należy do istotnych zadań rządu. Należy także podkreślić, że występowanie zjawiska przemytu nie jest wynikiem braku reakcji karnej państwa na tego rodzaju zachowania, a raczej braku skuteczności w ich ściganiu? dodał. Spotkanie, w którym poza ministrem sprawiedliwości udział wzięli także przedstawiciele Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw: gospodarki, finansów, rolnictwa, a także spraw wewnętrznych i administracji, zakończyło się podpisaniem tzw. Warszawskiej Deklaracji Sierpniowej. Deklaracja to list intencyjny w sprawie utworzenia koalicji na rzecz walki z przemytem.
Reprezentując środowiska przedsiębiorców, przedstawicieli parlamentu i administracji rządowej, plantatorów, naukowców, działaczy społecznych i obywateli uważamy, że niezbędne jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, które doprowadzą do zmniejszenia i w konsekwencji likwidacji zjawiska przemytu, który w tak negatywny sposób wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw i budżetu państwa oraz prowadzi do powstawania i umacniania zorganizowanej przestępczości ? piszą sygnatariusze Deklaracji. ? Deklarujemy wolę podejmowania niezbędnych kroków, które doprowadzą do likwidacji tego niebezpiecznego procederu. Mając na uwadze dobro naszego kraju zawiązujemy ?Koalicję na rzecz walki z przemytem?, której celem jest silne Państwo ze stabilnym budżetem, dbałość o przedsiębiorców i zmniejszenie przestępczości ? czytamy dalej w liście intencyjnym.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …