Najnowsze informacje

Na pohybel sektom

” Grupy psychomanipulacyjne – perspektywa kryminalizacji ” to temat konferencji naukowej przygotowanej przez poznańskie wydziały prawa i administracji.

To znaczy wydziały prawa Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz UAM w Poznaniu. Lato zawsze sprzyja różnym nieformalnym grupom, stąd temat konferencji na czasie.Z badań wynika, że pierwsze nieformalne kontakty z ugrupowaniami lansującymi alternatywne sposoby funkcjonowania w społeczeństwie, młodzież zawiera podczas wakacji. Można mieć nadzieję, że referaty i wnioski końcowe tej konferencji zostaną jak najszybciej opublikowane, aby waga problemu jak najwcześniej dotarła do świadomości rodziców i opiekunów młodych ludzi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele nauki którzy zajmują się tym trudnymi zagadnieniem, studenci oraz wykładowcy poznańskich uczelni , nauczyciele, pedagodzy , terapeuci, psycholodzy. Przybyli także policjanci specjaliści ds. nieletnich z Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, oraz powiatu poznańskiego jak również przedstawiciele Straży Miejskiej w Poznaniu, przedstawiciele duchowieństwa.
Referaty wygłosili : 1. ksiądz dr Harasimiak Grzegorz ( Uniwersytet Szczeciński ) ” Czy wszystko nam wolno ? Wolność religijna a swoboda działania sekt w Polsce ” 2. dr Piotr Nowakowski ( KUL ) ” Pozyskiwanie nowych adeptów do grup psychomanipulacyjnych ” 3. dr Leszek Wieczorek ( Uniwersytet Śląski ) ” Sekty – a wykluczenie społeczne ” 4. dr Justyn Piskorski ( UAM Poznań ) ” Kryminalizacja psychomanipulacji ” 5. prof. Maciej Szostak ( WSPiA Poznań ) ” Sekty religijne jako problem badań naukowych ” 6. dr Maksymilian Stanulewicz ( UAM Poznań ) „Herezja – odstępstwo -sekta: o sporze wokół pewnych pojęć ”
Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników – świadczyła o tym pełna sala jak również ilość zadawanych referentom pytań. W toku konferencji uczestnicy mogli zaopatrzyć się w książki oraz różnorodne periodyki poświęcone temu tematowi. Z powyższej konferencji ukażą się publikacje wydane przez wydawnictwo WSPiA.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …