Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Na rzecz ochrony zwierząt

Na rzecz ochrony zwierząt

Zgodnie z art. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Działania na rzecz ochrony zwierząt podejmują organy administracji publicznej, współdziałając w tym zakresiez odpowiednimi instytucjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Obowiązek ochrony zwierząt ciąży także na prokuratorze.
KONIECZNY JEST PRAWIDŁOWY NADZóR PROKURATORA
Obowiązkiem prokuratora jest szybka i zdecydowana reakcja na wszelkie doniesienia dotyczące znęcania się nad zwierzętami i zadawania im cierpień. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy cierpienie zadaje właściciel – osoba zobowiązana do sprawowania opieki i ochrony posiadanych zwierząt. – Postępowania dotyczące tego typu spraw są na ogół prowadzone w formie dochodzenia. Powoduje to konieczność wdrożenia intensywnego nadzoru nad prowadzącymi je organami. Prawidłowy nadzór prokuratora pozwoli na szybkie postawienie w stan oskarżenia osób dopuszczających się naruszeń prawa ?pisze w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Krzysztof Sierak, Zastępca Prokuratora Generalnego.
ORZECZONA KARA POWINNA BYĆ SUROWA
Konieczne jest także zwracanie uwagi na prawidłowe formułowanie wniosków w zakresie wymiaru kary wobec sprawców takich przestępstw. Każdorazowa analiza zgromadzonego materiału dowodowego musi prowadzić do dokonania właściwej oceny wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary. – Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której niczym nieuzasadnione, bezprawne zadawanie cierpienia zwierzęciu, może być uznane za mające niską społeczną szkodliwość ? zwraca uwagę prokurator Krzysztof Sierak. Zastępca Prokuratora Generalnego dodaje, że wnosząc o wymiar konkretnej kary wobec sprawców takich przestępstw, w sytuacjach brutalnego i drastycznego sposobu działania, zasadnym jest występowanie z wnioskami o wymierzenie kary pozbawienia wolności bez jej warunkowego zawieszenia. Prokurator powinien wnosić także o wymierzenie oskarżonemu wysokiej, a tym samym dolegliwej grzywny. – Surowa kara w tych przypadkach powinna wpływać na pozytywne kształtowanie świadomości prawnej, a także wskazywać, że zagadnienia dotyczące ochrony zwierząt nie są problemem marginalizowanym przez organy ścigania ? wskazuje prokurator Krzysztof Sierak. W przypadku wymierzenia przez sądy kar w rozmiarach zbliżonych do najniższego ustawowego zagrożenia, koniecznym jest wnoszenie środka odwoławczego. Prokuratorzy powinni także składać wnioski, w przypadkach dopuszczalnych ustawą, o orzeczenie przez sąd nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt, środków karnych w postaci zakazu posiadania zwierząt, zakazu wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności i innych.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Rządzi prawo kaduka

Trybunał Konstytucyjny: prawo kaduka, czyli KRS, która została ukształtowana na podstawie ustawy z 2017roku nie …