Strona główna / Aktualności / Na styku demografii i imigracji

Na styku demografii i imigracji

Polska mierzy się z poważnym kryzysem demograficznym. Już teraz brakuje osób do pracy. Z szacunków GUS wynika, że w roku 2050 w Polsce tylko garstka ludzi w wieku produkcyjnym będzie odpowiadała za utrzymanie siebie i swoich rodzin, ale również sporej grupy emerytów. Przynajmniej częścią odpowiedzi na kryzys jest wzrost obecności i zatrudnienia w naszym krajuimigrantów. Procedury z tym związane są jednak skomplikowane i czasochłonne. Jak odwrócić negatywne trendy? Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wydał stanowisko w sprawie pracy cudzoziemców w Polsce. Dokument oficjalnie poparło m.in. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a także Fundacja dla Somalii, Nomada Stowarzyszenie, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć i Homo Faber. Zdaniem organizacji konieczne są działania w trzech obszarach ? dobra polityka prorodzinna, skłanianie Polaków do powrotu z emigracji, ale również mądra polityka imigracyjna. W tym ostatnim zakresie organizacje przedstawiają postulaty, które powinny stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat kształtu polityki imigracyjnej.
Organizacje postulują, by oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi i zezwolenie na pracę nie były przypisane do zatrudnienia w kolejnej firmie. Po drugie, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej była gwarantowana wszystkim cudzoziemcom i wreszcie, by zwiększono liczbę pracowników zajmujących się wydawaniem zezwoleń na pracę na poziomie województw. Dokument dostępny jest na stronie HFPC

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …