Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nadal istnieje eksmisja na bruk

Nadal istnieje eksmisja na bruk

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła na wczorajszym posiedzeniu petycję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Komisja podjęła decyzję o dalszym prowadzeniu prac nad postulatami zgłoszonymi w petycji dotyczącą praktyki stosowania instytucji pomieszczenia tymczasowego. Fundacja skierowała
w marcu 2015 r. petycję do Senatu, w której zwróciliśmy uwagę na potencjalną niezgodność z Konstytucją praktyki stosowania instytucji pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie praw lokatorów w związku z art. 1046 k.p.c. Na problemy z funkcjonowaniem tej instytucji wielokrotnie wskazywała Rzecznik Praw Obywatelskich. W petycji wskazaliśmy, że dochodzi do sytuacji, kiedy problem eksmisji do schronisk lub noclegowni obejmuje osoby niepełnosprawne, chore psychicznie lub kobiety w ciąży, w stosunku do których sąd nie orzekł o prawie do lokalu socjalnego, ponieważ nie były lokatorami w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów albo eksmisja została orzeczona z lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego.
Zdaniem Fundacji obecnie obowiązujące przepisy pozornie zapewniają ochronę przed eksmisją na bruk. W praktyce jednak prowadzą do zwiększenia populacji osób bezdomnych w Polsce. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o prowadzeniu dalszych prac ? w tym legislacyjnych ? nad petycją Fundacji. Prace te mają obejmować m.in. kwestię zapewnienia ochrony przed eksmisją rodzin z dziećmi, zagadnienie standardu pomieszczeń tymczasowych oraz dopuszczalny okres przebywania w tym pomieszczeniu. Petycja dostępna jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …