Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nadzwyczajne posiedzenie KRRP

Nadzwyczajne posiedzenie KRRP

Na dzień 30 lipca 2015 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.W liście do członków tej kororacyjnej instytucji, prezes KRRP Dariusz Sałajewski informuje,że przedstawi stan negocjacji radców prawnych i adwokatów z Ministerstwem Sprawiedliwowości dotyczących zmian stawek za świadczoną pomoc prawnąz urzędu. Przypomnijmy, że Naczelna Rada Adwokacka wycofała się z negocjacji z Ministrem Sprawiedliwości. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło 21 lipca decyzję o wycofaniu przedstawicieli Adwokatury z grupy roboczej, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych, której zadaniem było przygotowanie projektów zmian stawek za pomoc prawną świadczoną z wyboru oraz z urzędu przez adwokatów oraz radców prawnych.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …