Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nadzwyczajny Zjazd Palestry

Nadzwyczajny Zjazd Palestry

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął 19 grudnia 2020 r. uchwałę zmieniającą Regulamin odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zmiany w regulaminie dotyczą określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Regulamin przewiduje m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i KZA w formie zdalnej bądź hybrydowej. Upoważnia też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji na czas, w którym nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się w trybie zdalnym. Zwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 19-21 marca 2021 r.

Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Zjazd ma przyjąć zmiany w regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zmiany te mają dotyczyć określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii.

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jerzy Zięba. Dokument został przedstawiony przez adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, a następnie omówiony i rekomendowany przez NRA do przyjęcia przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Grudniowy Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …