Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Nagroda im. dr M. Lisa

Nagroda im. dr M. Lisa

Nabór kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa do 15 października 2023 r.

Rusza kolejna edycja naboru kandydatów do Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa, której celem jest wparcie i promocja osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw. Tym samym Rzecznik Praw Obywatelskich, który zgodnie Konstytucją RP stoi na straży praw i wolności wszystkich obywateli, pragnie wyrazić solidarność ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, włączając się w działania na ich rzecz. 

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu dr. Macieja Lisa, który czynnie wspierał stowarzyszenia i organizacje społeczne powołane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich.

Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą: członkowie Kapituły nagrody, organizacje pożytku publicznego, uczelnie wyższe oraz inne osoby współpracujące lub korzystające z programów i ofert organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową pod adresem: nagroda.macieja.lisa@brpo.gov.pl do 15 października 2023 r.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  • wypełniony formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/AFnJdJGZAW
  • ewentualne opinie innych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające działalność osoby/organizacji/instytucji zgłaszanej do nagrody

Dokumenty muszą spełniać wymogi dostępności cyfrowej.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 10 tys. złotych brutto, a jej fundatorem jest Rzecznik Praw Obywatelskich. O jej przyznaniu zdecyduje kapituła, w skład której wchodzą: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezydent Miasta Wrocławia, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dotychczasowi laureaci Nagrody.

W poprzednich latach laureatami Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa zostali: Sławomir Piechota (2015), Lidia Lempart (2016), prof. Marek Wysocki (2017), Piotr Pawłowski (pośmiertnie) i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja (2018), Adam Komar (2019), Hanna Pasterny, Monika Zima-Parjaszewska (2021) oraz Krzysztof Kurowski (2022). W 2020 r. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną, którą uhonorowała śp. Bartłomieja Skrzyńskiego.

Wyróżnienie zostanie wręczone przez Rzecznika Praw Obywatelskich w obecności członków kapituły we Wrocławiu w listopadzie 2023 r.

Patron Nagrody

Dr Maciej Lis – Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu w latach 2004 – 2015, doktor nauk prawnych. Fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław-Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in. Działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu – obecnie Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Sprawdź także

Konkurs RPO rozstrzygnięty

Wyniki konkursu „Prawa Człowieka w Obiektywie” 15 października Kapituła Konkursu „Prawa Człowieka w Obiektywie” w …