Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Najgorsze sądownictwo jest w Polsce

Najgorsze sądownictwo jest w Polsce

Opłaty sądowe w naszym kraju są najwyższe w całej Europie. Z raportu unijnego “The Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union? dotyczącego europejskich kosztów cywilnych postępowań sądowych w krajach unijnych wynika, że w Polsce opłaty sądowe są najdroższe- donosi portal: adwokatura.pl.
Dokument zawiera studium nad szeroko rozumianą przejrzystością i wysokością kosztów cywilnych postępowań sądowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to obszerny dokument, liczący łącznie 375 stron. Raport ma 93 Aneksy, wśród których są szczegółowe raporty oddzielnie z każdego państwa.
W raporcie można przeczytać na przykład, że Polska jest krajem, w którym konieczne jest wykonanie aż 41 kroków procesowych, aby uzyskać wyrok i go wykonać. Jest to liczba najwyższa. W innych badanych państwach liczba ta nie sięga nawet trzydziestu (s. 358 Raportu). Również średni czas wykonania orzeczeń (160 dni) plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc, choć za nami są jeszcze Włochy (270 dni) i Słowenia (360 dni). Jednakże w Hiszpanii i Holandii czas ten wynosi tylko 20 dni, w Szwecji 21, w Danii 28, a we Francji 29.
Raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/civiljustice

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …