Finansowanie pomostowe

Najlepsi polscy adwokaci

Tytuł Prawnika Pro Bono przypadł w tym roku Adw. Sylwa Gregorczyk-Abram. Jest ona pomysłodawczynią i koordynatorką Tygodnia Konstytucyjnego, który ma na celu przybliżać prawo uczniom szkół gimnazjalnych i licealnych ( w ramach działalności Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy). W ramach współpracy pro bono z Helsińską Fundacją Praw
Człowieka reprezentowała przed sądem osobę chorą psychicznie, całkowicie pozbawioną możliwości obrony swoich praw, reprezentowała również irańską aktywistkę na rzecz praw kobiet w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym nadużycia urpawnień przez funkcjonariuszy granicznych, którzy traktowali klientkę w sposób niehumanitarny i naruszający jej godność, przygotowała też skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącą likwidacji osady romskiej we Wrocławiu, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie je mieszkańców.
Ponadto Pani Mecenas działała pro bono na rzecz Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dziecią Siłę), Stowarzyszenia „Amp Futbol”, Habitat for Humanity, Fundacji Ius Medicinae, Hope and Home for Children. Jest członkinią zarządu Fundacji Prawo do Pomocy, a także koordynatorką ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi przy ORA w Warszawie oraz członkinią Zespołu ds Kobiet przy NRA. Kapituła nagrody przyznała również wyróżnienia, które otrzymali r.rp. Jolanta Budzowska oraz prokurator Tomasz Salwa.
Konkurs Prawnik Pro Bono po raz czternasty zorganizowała Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”. Kapituła nagrody, w której zasiada m.in. adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, co roku wyróżnia prawników, którzy bezpłatnie pomagają innym, zarówno osobom fizycznym, organizacjom społecznym, jak i instytucjom.
ZŁOTY PARAGRAF dla adw. Justyny Mazur dziekan ORA w Bydgoszczy. Została ona uhonorowana 20 kwietnia statuetką „Złoty Paragraf” dla najlepszego adwokata.
Nagrodę przyznaje redakcja Dziennika Gazety Prawnej. Nagrodę podczas gali w Warszawie wręczał Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej i przewodniczący Kapituły nagrody. Mówił on, że ideą nagrody jesyt nagradzanie tych prawników, którzy nie traktują swojej pracy tylko jako wykonywani zawodu, ale poszukiwanie i znajdywanie słuszności. To dzięki takim ludziom słuszność podąża za prawem. Kapituła w uzasadnieniu przyznania nagrody adw. Justynie Mazur w kategorii najlepszy adwokat, podkreśliła jej zaangażowanie w obronę praw człowieka i wolności obywatelskich w kraju i zagranicą. Pani Mecenas była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych. Angażuje sie także w wiele akcji pro bono i edukacyjnych w izbie bydgoskiej. Wymieniono szczególnie akcję edukacyjną „mediacje w szkole w praktyce”, w której wzięło udział 48 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wiecej na stronie adwokatura.pl

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …