Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Największy oddział terapeutyczny

Największy oddział terapeutyczny

Funkcjonujący w Zakładzie Karnym w Rawiczu oddział terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych, jest największym pod względem pojemności oddziałem o tej specyfice w polskich jednostkach penitencjarnych. Zakład Karny w Rawiczu jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla młodocianych.
Posiada również wydzielony oddział aresztu śledczego. W rawickiej jednostce penitencjarnej funkcjonują oddziały terapeutyczne o dwóch specjalizacjach: dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym dla skazanych za przestępstwo określone w art. 197-203 kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Pierwszy z oddziałów jest największym pod względem pojemności oddziałem o tej specyfice w polskich jednostkach penitencjarnych i liczy sto pięćdziesiąt osiem miejsc, w tym sześć miejsc dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.
Pojemność oddziału dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych wynosi pięćdziesiąt miejsc. Oddziały dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą penitencjarną, którą stanowią: specjaliści terapii uzależnień, seksuolodzy kliniczni, psychologowie i wychowawcy z kierunkowym wykształceniem. Personel każdego z oddziałów realizuje zgodny z jego specyfiką program terapeutyczny, który obejmuje szeroki zakres oddziaływań ? zindywidualizowanych i dostosowanych do problemów osobistych osadzonych, cechujących ich deficytów oraz posiadanych zasobów.
Oddziaływaniom terapeutycznym, opartym na wcześniejszej wnikliwej diagnozie obszarów problemowych osób osadzonych, towarzyszy wykorzystanie innych środków wychowawczych sprzyjających readaptacji społecznej, takich jak praca, czy nauczanie.
Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więzienne

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …