Najnowsze informacje

Narada KRS i RPO

Omówienie formuły współpracy, ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz zagwarantowanie praw i wolności jednostki to najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania członków Krajowej Rady Sądownictwa z dr Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich podczas posiedzenia plenarnego 4 listopada 2015 r. Dr Adam
Bodnar podkreślił, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów są bardzo ważne z punktu widzenia ustrojowego, ale też ochrony praw i wolności jednostki. W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich zaangażował się w ochronę sądownictwa, np. poprzez włączenie się do sprawy dotyczącej żądania przez Ministra Sprawiedliwości dostępu do akt sądowych. Wyrok, który zapadł w Trybunale Konstytucyjnym jest zgodny ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak, jak podkreślono w dyskusji, nadal nie został rozwiązany problem dostępu do akt elektronicznych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na swoją aktywność w sprawach, które czekają na rozstrzygnięcie w Trybunale Konstytucyjnym, a dotyczą nieprawidłowości na linii władza sądownicza i władza wykonawcza, np., gdy sędzia wnioskuje o przeniesienie na inne miejsce służbowe a Minister Sprawiedliwości nie wyraża zgody czy skargi związanej z odwoływaniem sędziów z delegacji przez Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował zaangażowanie w badanie decyzji wymiaru sprawiedliwości, gdy są one nagłaśniane przez media i krytykowane. Rzecznik chciałby także korzystać ze swoich uprawnień do wnoszenia kasacji w sprawach karnych i ujednolicania orzecznictwa i to nie tylko wtedy, kiedy obywatel potrzebuje pomocy, ale także wtedy, kiedy działanie Rzecznika Praw Obywatelskich ma charakter wyprzedzający. Jak stwierdził dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być przyjacielem sądu i przedstawiać dodatkowe argumenty, które pomogą sądowi podjąć decyzję. Ważne jest, by osoby prywatne miały zapewniony właściwy dostęp do środków zaskarżenia. Należy rozważyć, dlaczego nie działa prawidłowo ustawa o pozwach zbiorowych i rozwiązać problemy związane ze statusem i wynagrodzeniem biegłych sądowych, sposobem ich powoływania, rzetelnością przygotowywanych przez nich opinii.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich także nowelizacja Kodeksu Postepowania Karnego może rodzić problemy związane z koniecznością zagwarantowania pomocy prawnej dla stron. Podczas spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnił, że w swojej pracy będzie prowadził dialog z organem konstytucyjnym jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i stał na straży postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. sędzia Waldemar Żurek Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …