Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Narada ministrów w Veszprem

Narada ministrów w Veszprem

Grupa Wyszehradzka mówila o priorytetach polskiej prezydencji w UE. Debatowano także o systemie kształcenia sędziów, Europejskim Nakazie Dochodzeniowym. Inne kwestie to nadzór nad biegłymi sądowymi, rozporządzenie spadkowe a także łączenie rejestrów handlowych. Spotkanie, w którym brał udział minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski odbyło się w węgierskim Veszprém. Poza ministrami sprawiedliwości państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja) w spotkaniu udział wziął także minister sprawiedliwości Chorwacji.
Dużą część dyskusji poświęcono także tematyce rozszerzenia Unii Europejskiej o Chorwację. – Na forum Unii Europejskiej wyrażamy pełne poparcie dla akcesji Chorwacji oraz dla jak najszybszego zakończenia procesu negocjacyjnego w rozdziale 23 ? Wymiar Sprawiedliwości i Prawa Podstawowe ? zadeklarował Krzysztof Kwiatkowski. ? Jednocześnie zapewniam, że w zakresie polityki rozszerzenia UE, kwestia ta będzie jednym z najbardziej istotnych zagadnień w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii ? dodał.
W trakcie spotkania ministrowie sprawiedliwości Grupy Wyszehradzkiej podpisali z ministrem sprawiedliwości Chorwacji Memorandum, w którym zadeklarowali m.in. wzmocnienie współpracy przy szkoleniu kadr wymiaru sprawiedliwości, która ma na celu objęcie szkoleniem zarówno sędziów i prokuratorów, jak i innego personelu sądowego. Ministrowie wyrazili również w Memorandum gotowość do koordynowania swoich wysiłków w celu uzyskania dodatkowego finansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie potrzeb szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na poziomie regionalnym, wspólnie wykonywanego przez instytucje szkoleniowe w ramach protokołów partnerstwa. Uczestnicy spotkania dyskutowali także nad priorytetami z zakresu wymiaru sprawiedliwości, jakie Polska wyznaczyła sobie na czas Prezydencji w Radzie UE. – W trakcie naszej prezydencji chcielibyśmy m.in. kontynuować prace nad projektami, które prowadziła prezydencja węgierska. Mam także nadzieję, że ścisła współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej utrzyma się również w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – W obszarze współpracy w sprawach cywilnych,realizując hasło ?Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej?, chcemy położyć nacisk na te działania, które ułatwią obywatelom UE wykonywanie ich praw o charakterze majątkowym, a także mogą przynieść realny pozytywny efekt dla gospodarki. W trakcie trwania naszej prezydencji chcemy m.in. zainicjować dyskusję na temat projektu instrumentu dotyczącego europejskiego prawa umów – przypomniał. Obecnie sprzedawcy z wielu państw członkowskich odmawiają sprzedaży przez Internet swoich produktów konsumentom z innych państw członkowskich tylko ze względu na ich miejsce zamieszkania.
Jedną z przyczyn jest to że sprzedawcy nie chcą angażować się w transakcje w obawie przed egzotycznymi prawami konsumenta w tych państwach. – Chcemy zakończyć tę formę ukrytej dyskryminacji, a jednocześnie stworzyć dogodne warunki dla rozwoju handlu i tym samym poszerzyć rynek dla sprzedawców ze wszystkich państw członkowskich ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Wydaje nam się, że pomocny w tym może być właśnie instrument opcjonalny, który jednocześnie nie będzie prowadził do harmonizacji prawa cywilnego w Unii Europejskiej, której jesteśmy przeciwni – dodał.
W zakresie współpracy sądowej w sprawach karnych priorytety Prezydencji leżące w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości koncentrują się wokół dwóch kwestii. Pierwsza to działania, które będą zmierzały do wzmocnienia praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw. Druga grupa, naszych działań w trakcie prezydencji, koncentrować się będzie na kontynuacji prac w celu wzmocnienia praw podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym, prowadzonych w formule ?krok po kroku?, zainicjowanej w trakcie prezydencji szwedzkiej.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …