Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Narada szefostwa Prokuratury RP

Narada szefostwa Prokuratury RP

W dniach 29-30 września 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej odbyła się narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratorami Apelacyjnymi. W naradzie uczestniczyli również Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, Zastępca ProkuratoraGeneralnego Robert Hernand i Zastępca Prokuratora Generalnego – Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy Artymiak. Narada z Prokuratorami ApelacyjnymiW spotkaniu wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, a także Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Waldemar Krawczyk. Prokuraturę Generalną reprezentowali również dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i biur Prokuratury Generalnej. W swoim wystąpieniu Prokurator Generalny mówił przede wszystkim o przygotowaniach prokuratury dotyczących wejścia w życie nowego modelu postępowania karanego, a także o zastrzeżeniach dotyczących zapisów nowego Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Andrzej Seremet poinformował prokuratorów apelacyjnych, że od stycznia 2015 r. rozpoczną się szkolenia dla wszystkich prokuratorów, które będą uwzględniały przed wszystkim aspekt praktyczny związany ze stosowaniem nowej procedury karnej. Komendant Główny Policji przedstawił prokuratorom plany związane z wyodrębnieniem Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji, wynikach pracy policji w I półroczu 2014 r., zagadnieniach związanych ze wzrostem cyberprzestępczości, a także o współpracy z prokuraturą i przygotowaniach policji w związku z wejściem w życie nowego modelu postępowania karnego. Podczas narady jej uczestnicy rozmawiali m.in. o skutkach wejścia w życie zapisów nowego regulaminu prokuratury, przy czym wszyscy krytycznie ocenili zwłaszcza postanowienia dotyczące zmiany właściwości rzeczowej prokuratur apelacyjnych i okręgowych. Dużo miejsca poświęcono nowelizacji kodeksu postępowania karnego i praktycznym kwestiom nowego modelu postępowania karnego. Poruszono zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami przestępczości, w tym zwłaszcza cyberprzestępczości, handlu ludźmi i przestępczości korupcyjnej. Omówiono wyniki pracy prokuratury w I półroczu 2014 r. Rozmawiano także o bieżących zagadnieniach dotyczących pracy prokuratury, w tym kwestiach kadrowych i związanych z sytuacją budżetową prokuratury.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …