Strona główna / Aktualności / Nareszcie Rzecznik dzieci

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna liczba głosów.

Za kandydaturą Moniki Horny-Cieślak głosowało 246 posłów, przeciwko było 195 posłów, a trzy osoby się wstrzymały. Wobec tego Sejm powołał adwokatkę na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Teraz w tej sprawie zagłosować musi Senat.

Sejm zdecydował. Monika Horna-Cieślak nową Rzeczniczką Praw Dziecka

Monika Horna-Cieślak jest prawniczką i działaczką społeczną. Udziela pomocy prawnej osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Podczas posiedzenia komisji sejmowych, mówiła, że Rzecznik Praw Dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży, a nie „urzędem partii politycznych czy światopoglądu jednego człowieka”. Zapowiadała, że jeżeli zostanie wybrana na stanowisko RPD, to pierwszą decyzją po objęciu urzędu będzie mianowanie młodej osoby na swojego zastępcę. Podkreślała też, że zostanie powołana rada osób młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Jak zaznaczyła, urząd RPD nie może nikogo segregować, dyskryminować i poniżać, oraz że każde dziecko jest ważne. Monika Horna-Cieślak dodała, że jako osoba wywodząca się ze środowiska organizacji pozarządowych, zamierza korzystać z ich opinii. Zapowiedziała też kampanię na rzecz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Jej zdaniem należy podjąć także działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Odnosząc się do kwestii edukacji seksualnej, powiedziała, że „jest ona potrzebna i powinna być ukształtowana z udziałem rodziców”.

Wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego, wskazanego pięć lat temu przez PiS Mikołaja Pawlaka. Jak przypomniały Fakty TVN, Mikołaj Pawlak w Sejmie występował w antyaborcyjnej koszulce. Był krytykowany za słowa, że „klaps nie zostawia wielkiego śladu”, a o metodzie in vitro mówił, że „od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa”. – Nie była to osoba, która pomagała uczniom, dzieciom – oceniła Łukasz Korzeniowski ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów i Koalicji SOS dla Edukacji. – Pan Mikołaj Pawlak był niedorzecznikiem praw dziecka – mówiła Katarzyna Lubnauer, posłanka KO.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …