Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Narkotyki na własny użytek

Narkotyki na własny użytek

W siedzibie HFPC, odbyła się konferencja prasowa pt. „Karanie osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków na własny użytek”. Udział w niej wzięli prawnicy HFPC, dr Piotr Kładoczny oraz Piotr Kubaszewski, współautorzy wydanej niedawno publikacji ?Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz do wybranych przepisów karnych?. Liczba wyroków skazujacych wciąż rośnie.
Znowelizowana w 2011 r. ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii daje prokuraturze oraz sądom możliwość umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, przeznaczonych na jego własny użytek (art. 62a). Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika jednak, że liczba prawomocnie skazanych za posiadanie narkotyków stale rośnie. W 2001 r. wynosiła 1 412, w 2006 r. ? 13 280, a w 2012 r. ? 13 595.
Zmiany w ustawie narkotykowej miały spowodować, że w przypadku nieznacznej ilości narkotyków prokurator odstąpi od postępowania już w momencie zatrzymania osoby. ?Działania Policji w tym zakresie nie uległy jednak zmianie, ponieważ to prokurator i sąd mogą umorzyć postępowanie na podstawie art. 62a ustawy, a nie Policja. Osoba jest więc zatrzymywana, a jej miejsce zamieszkania zostaje przeszukane na tzw. odznakę ? to znaczy bez nakazu przeszukania? ? mówił na ubiegłotygodniowej konferencji Piotr Kubaszewski, prawnik HFPC. Takie przeszukanie zostaje następnie zatwierdzone przez prokuraturę. ?Już sama idea dokonywania przeszukania w mieszkaniu sprawcy czynu, z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w ramach tzw. dochodzenia w niezbędnym zakresie, określonego w art. 308 k.p.k., wydaje się wątpliwa? ? dodaje Piotr Kubaszewski.
Praktyka stosowania przez prokuraturę i sądy artykułu 62a jest trudna do zweryfikowania. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że artykuł 62a został zastosowany w 2012 r. w 2 305 przypadkach. ?Z samych danych ilościowych nie sposób wywnioskować, do ilu postępowań, które nie zostały umorzone na podstawie art. 62a, powinien mieć ten przepis zastosowanie? ? mówi dr Piotr Kładoczny, prawnik HFPC. ?Możliwe to będzie dopiero po przeprowadzeniu badań aktowych. Zamierzamy przeprowadzić takie badania? ? dodaje. Dane Prokuratury Generalnej za 2012 r. ujawniają również dysproporcje w stosowaniu przez prokuratorów tego przepisu. Na przykład, w 2012 r. w apelacji poznańskiej na podstawie art. 62a umorzono 496 postępowań, w apelacji warszawskiej 195, a w tym samym czasie w apelacji rzeszowskiej tylko 11 postępowań. ?W świetle tych danych należy zastanowić się, czy ustawa w obecnym kształcie działa odpowiednio i czy w związku z tym nie należałoby rozważyć wprowadzenia nowej ustawy, która kompleksowo regulowałaby kwestie związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom? ? mówi dr Adam Bodnar, wiceprezes HFPC.
Źróło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …