Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Narkotyki w aresztach

Narkotyki w aresztach

Brak przepisów pozwalających sprawdzić czy w organizmie aresztowanych są narkotyki.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy nie nakładają w sposób jednoznaczny na osoby pozbawione wolności obowiązku poddania się badaniom na obecność środków odurzających lub substancji psychotropowych. Stosowana praktyka wymierzania kar dyscyplinarnych osobom odmawiającym wykonania tego polecenia, nie ma oparcia prawnego.
Mimo zapowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, iż powyższa luka prawna zostanie usunięta poprzez nowelizację Kodeksu karnego wykonawczego, nadal obowiązuje art. 116 k.k.w. w brzmieniu kwestionowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się o poinformowanie o aktualnym stanie prac legislacyjnych w przedstawionej sprawie.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …