Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nastał czas próby dla sędziów

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich

Szanowni Państwo Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził dziś po raz kolejny, że nominacje sędziowskie dokonane przy udziale upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa mogą być dotknięte wadami uniemożliwiającymi uznanie osób powołanych w tym trybie za niezależny i niezawisły sąd. Oznacza to, iż prawo Polaków do sądu, zagwarantowane im w art 45 Konstytucji i art. 47 karty Praw Podstawowych jest zagrożone na niespotykaną dotychczas skalę.

Ta sytuacja wymaga natychmiastowej naprawy, zarówno poprzez wstrzymanie wydawania kolejnych orzeczeń przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie, jak również poprzez podjęcie bezzwłocznych działań ustawodawczych w celu powołania nowej Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z polską Konstytucją i traktatami europejskimi.

Trzecia władza stoi dziś w obliczu niezwykle trudnej próby uczciwości zawodowej i odpowiedzialności za dobro wszystkich obywateli, którzy powierzają nam swoje sprawy.

Dlatego zwracamy się do Państwa Sędziów o poparcie naszego apelu o podjęcie działań w celu zahamowania i pilnej naprawy systemu powołań sędziowskich.

Przywróćmy Polakom prawo do niezależnego sądu!

link do apelu: https://forms.gle/nx4CsLC9H7Nye58M8

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Poniżej treść apelu:

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej i zarazem sędziowie europejscy oświadczamy, że będziemy przestrzegać orzeczeń trybunałów europejskich i stać na straży europejskich wartości.  

Orzeczenia ETPCz (Reczkowicz vs. Poland) i TSUE oraz wydane na ich podstawie orzeczenia polskich sądów, w tym wyroki NSA z 6 maja 2021 r. w sprawach: II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18, II GOK 7/18 oraz z 21 września 2021 r. potwierdziły wadliwość nominacji do SN, NSA i pozostałych sądów.  Jest to przede wszystkim wynikiem upolitycznienia KRS i obsady tego organu w sposób sprzeczny z Konstytucją RP. Za ten stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie politycy aktualnie rządzącej koalicji, którzy od ponad czterech lat podporządkowują sobie wymiar sprawiedliwości, naruszając trójpodział władzy i bezwzględnie egzekwując posłuszeństwo sędziów z użyciem prześladowań i represji. 

 Z ogłoszonego 6 października 2021r. wyroku TSUE w sprawie C – 487/19 jasno wynika, że akt nominacji prezydenta nie ma mocy uzdrawiającej, a osoby powołane w takiej procedurze nie mogą wydać ważnego i stabilnego orzeczenia. Dalsze więc orzekanie przez osoby powołane w procedurze z udziałem neoKRS pozbawia obywateli prawa do rozpoznania ich spraw przez niezależny, powołany na podstawie ustawy sąd oraz  skutkuje pogłębiającym się chaosem prawnym.  

W trosce o zminimalizowanie tych następstw apelujemy do osób wadliwie powołanych o powstrzymanie się od orzekania do czasu wprowadzenia przez władzę ustawodawczą takich mechanizmów prawnych, które stanowić będą wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz i wyeliminują wady ich powołań. Apelujemy do sędziów o poszanowanie orzeczeń trybunałów europejskich i zapewnienie obywatelom prawa do sądu poprzez orzekanie tylko z sędziami legalnie powołanymi i eliminowanie orzeczeń dotkniętych wadliwością z powodu niewłaściwej obsady sądu w przewidzianych przez prawo sytuacjach. 

Solidaryzujemy się z wszystkimi sędziami, którzy zostali dotknięci represjami ze strony władzy politycznej i niektórych prezesów sądów, w tym w związku z realizowaniem orzeczeń TSUE i ETPCz.  

Jednocześnie żądamy od władzy ustawodawczej natychmiastowego podjęcia działań umożliwiających wybór Krajowej Rady Sądownictwa w sposób wolny od wpływów politycznych i przywracający temu organowi niezależność i zdolność do wypełniania jego konstytucyjnych zadań.

Sprawdź także

Co 12-latek sądzi o sexie

Kontrowersyjne pytania w ankiecie dla uczniów podstawówek. MEiN odpowiada Rzecznikowi Jak często upijasz się alkoholem, …