Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Natychmiast zmrozić PiSIzbę

Natychmiast zmrozić PiSIzbę

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very JourovejApel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej o spowodowanie, aby KE skierowała do TSUE wniosek o natychmiastowe rozpoznanie wniosku o wydanie postanowienia o środkach zabezpieczających w postępowaniu przeciwnaruszeniowym poprzez wstrzymanie działania Izby Dyscyplinarnej. „Nie jest akceptowalna z punktu widzenia europejskiego porządku prawnego sytuacja, w której polski sędzia jest karany za wykonywanie wyroku […]


Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Wiceprzewodniczącej KE Very Jourovej o spowodowanie, aby KE skierowała do TSUE wniosek o natychmiastowe rozpoznanie wniosku o wydanie postanowienia o środkach zabezpieczających w postępowaniu przeciwnaruszeniowym poprzez wstrzymanie działania Izby Dyscyplinarnej.

„Nie jest akceptowalna z punktu widzenia europejskiego porządku prawnego sytuacja, w której polski sędzia jest karany za wykonywanie wyroku TSUE, przez organ (Izba Dyscyplinarna), który nie jest sądem w rozumieniu kryteriów wyznaczonych w tym właśnie wyroku TSUE.”

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …