Strona główna / Aktualności / Nauczyciele na rynku pracy

Nauczyciele na rynku pracy

Realizacja programów aktywizacji zawodowej nie poprawiła znacząco sytuacji zwalnianych nauczycieli na rynku pracy. Pomoc okazała się mało skuteczna, przede wszystkim dlatego, że w znacznym stopniu objęła osoby niezagrożone bezpośrednio utratą pracy, a nawet takie, które z systemem oświaty miały jedynie związek okazjonalny. W efekcie zaledwie
kilkanaście procent uczestników programów wsparcia podjęło nową pracę poza sektorem oświaty. W 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego, we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, uruchomił środki finansowe przeznaczone na aktywizację zawodową zwolnionych lub zagrożonych utratą pracy nauczycieli i innych pracowników instytucji sektora oświaty (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie programów typu outplacement).
Outplacement miał obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających oraz środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wstępnie zaplanowana kwota wsparcia wyniosła 21,9 mln euro (91,3 mln zł). Projekty wsparcia w ramach Programu Operacyjnego były realizowane w latach 2014-2015 na terenie wszystkich województw przez beneficjentów systemowych (głównie wojewódzkie urzędy pracy) oraz beneficjentów wyłonionych w wyniku konkursów. Według danych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy objęto nim ok. 40 proc. pracowników oświaty wymagających wsparcia (5.198 osób spośród szacunkowej liczby 12.826 osób).Więcej na stronie NIK.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …