Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Newsletter Służby Więziennej

Newsletter Służby Więziennej

Ukazał się kolejny numer newslettera Służby Więziennej, redagowany przez Zespół Prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Redagujący go zespół chce zmienić i uczynić formację Służby Więziennej rozpoznawalną w społeczeństwie, a jej działania bardziej zrozumiałymi. W najnowszym numerze m.in. O IX Międzynarodowej Konferencji European
Penitentiary Training Academies Network, która odbyła się w dniach 15-18 listopada br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. pod tytułem ?Rola szkolenia kadry penitencjarnej w kontekście radykalizacji i postępowanie z osadzonymi z zaburzeniami?; ?Motywator? ? nowa oferta programowa dla osadzonych W Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej odbyło się szkolenie kadry zarządzającej wybranych jednostek penitencjarnych: dyrektorzy, kierownicy penitencjarni oraz specjaliści penitencjarni z poszczególnych OISW mające na celu zapoznanie uczestników z wdrażaniem nowego programu Motywator. Program jest efektem współpracy z norweską służbą więzienną w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej na poziomie krajowym; o Pomocy Słuzby Więziennej – z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej pomaganie innym ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc innym potrzebującym na tyle, by ich problemy zostały na dobre rozwiązane, ale zawsze staramy się udzielić każdej możliwej pomocy. Służyć, to przecież działać w interesie czegoś lub dla czyjegoś dobra. Zdajemy sobie sprawę z potęgi jaką jest wsparcie społeczne, stąd staramy się włączać do każdej możliwej akcji. Służb Więzienna na stałe włączyła się do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących, których kulminacja tradycyjnie przypada w okresie świąt Bożego Narodzenia; o Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Każdego dnia na polskich drogach ginie średnio 15 osób, a ponad 170 zostaje rannych. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia wypadki drogowe zajmują 9 pozycję na liście przyczyn nagłych zgonów. Rocznie na świecie ginie 1,3 mln osób, co daje 4 tys. osób dziennie. A dochodzą do tego osoby, które przez całe życie noszą duchowe zranienia i traumę po tragicznej stracie najbliższych. W tym roku Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych obchodzony był 20 listopada. W jednostkach penitencjarnych całej polski funkcjonariusze Służby Więziennej we współpracy z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ratownikami medycznymi i instruktorami Ośrodków Ruchu Drogowego przeprowadzili dla osadzonych (a w szczególności dla sprawców przestępstw drogowych) szereg zajęć edukacyjnych i warsztatowych; o konferencji ?Edukacja i terapia z udziałem psa w warunkach izolacji penitencjarnej”. 8 listopada br. w Lublińcu odbyła się Konferencja ?Edukacja i terapia z udziałem psa w warunkach izolacji penitencjarnej?. W trakcie konferencji zaprezentowano tematykę oddziaływań penitencjarnych prowadzonych przy udziale psów i ich wpływu na proces resocjalizacyjny oraz readaptacje po opuszczeniu zakładu. Przybyłych gości zapoznano z metodami dogoterapii stosowanymi przez wykwalifikowanych trenerów, behawiorystów, zoopsychologa, z udziałem odpowiednio przeszkolonych psów; Historia Hotelu Harbicha, czyli 120 ? lecie Zakładu Karnego w Cieszynie 25 listopada miały miejsce uroczyste obchody 120. lecia jej istnienia. Udział w uroczystościach wzięli, m.in: Burmistrz Miasta Cieszyn, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, reprezentanci cieszyńskiego sądu i prokuratury, przedstawiciele instytucji i organizacji od lat współpracujących z Zakładem Karnym w Cieszynie oraz emerytowani funkcjonariusze. Obszerne kalendarium z listopada i plany SW na grudzień i styczeń.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Newsletter Służby Więziennej

Newsletter Służby Więziennej

Ukazał się pierwszy numer newslettera Służby Więziennej, redagowanego przez Zespół Prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Planujemy publikować go raz w miesiącu. Zawierać będzie informacje o najważniejszych wydarzeniach, działaniach i kampaniach społecznych naszej formacji. Jest jednym z narzędzi, bardziej odważnej niż dotychczasowa,
komunikacji medialnej, opartej na otwartości i transparentności, a także przyczyniającej się do budowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej. Chcemy zapoznać wszystkich jego Czytelników z naszą misją, a jest nią bez wątpienia zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych.
Funkcjonariusze Służby Więziennej pełnią bardzo ważną funkcję w państwie. Służba ta jest trudna, odpowiedzialna, często niebezpieczna, a ciągle niestety niedoceniana. To chcemy zmienić i uczynić naszą formację rozpoznawalną w społeczeństwie, a jej działania bardziej zrozumiałymi. Pozostając do dyspozycji mediów, a nie unikając ich, chcemy zamknąć drogę spekulacjom i niesprawiedliwym ocenom. Newsletter to nie tylko podane w przystępnej formie informacje, to także zaproszenie do współpracy dla mediów, fundacji i organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i wszystkich innych podmiotów, zainteresowanych więziennictwem.
mjr dr Maciej Gołębiowski Specjalista, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …