Strona główna / Szczypta soli / Nic nie warta konstytucja

Nic nie warta konstytucja

Sędzia Krzysztof Dąbkiewicz z Sądu Rejonowego w Toruniu wydał postanowienie o zniszczeniu transparentu z napisem „Konstytucja”. W uzasadnieniu czytamy, że transparent „nie posiada żadnej wartości handlowej”

To postanowienie jest symboliczne. Biedna Konstytucjo kraju, w którym transparent oznajmiający Twoje istnienie jest przez sąd skazywany na zagładę, bo postawiony przed obliczem władzy tę władzę konfunduje. Biedny kraju, w którym sędzi nie zadrży ręka przy podpisaniu anihilacji „Konstytucji” i uznaniu jej za bezwartościową. Biedny kraju, w którym sąd karze obywatela za eksponowanie w przestrzeni publicznej transparentu z napisem „Konstytucja”.

Obywatel Wojciech Konopacki 10 maja 2021 o godz. 14.45, na ul. Rynek Staromiejski w Toruniu, postawił na stelażu transparent z napisem „Konstytucja”. Pojawiła się policja i zapytała o zgodę na takie działanie, co już jest kuriozalne. Obywatel nie zgodził się z oceną, by robił coś nagannego. Policja zaczęła negocjować z nim kwestię legitymowania. Pomimo, że policjant nie podał podstawy podjęcia legitymowania, Obywatel uległ, przedstawił się i podał swój dowód osobisty. Policja bez pokwitowania zajęła przedmioty służące do domniemanego wykroczenia, usiłowała uniemożliwić rejestrowanie sytuacji niszcząc przy okazji telefon i wysłała wniosek o ukaranie do sądu. Prokuratura umorzyła postępowanie wszczęte na wniosek obwinionego, który uznał postępowanie policji za nadużycie uprawnień.(….)\Opisywany przypadek, jak w soczewce obrazuje rozpoczynającą się erozję wymiaru sprawiedliwości. Na razie odnotowujemy (#ObyPomoc) odosobnione przypadki sędziów, którzy prowadzą rozprawy w sposób ewidentnie stronniczy, faworyzując w możliwości prezentowania swojego stanowiska stronę oskarżyciela i nie przyjmując do wiadomości argumentów drugiej strony. Uznali oni widać, że zasad etyki już nie muszą przestrzegać, a prawdopodobieństwo poniesienia konsekwencji w przyszłości jest nikłe. W rezultacie ich orzeczenia często odstają rażąco od ugruntowanej już linii orzeczniczej, która jak w powyższym przypadku, wyklucza zakwalifikowanie ulicznego protestu z transparentem jako wypełniającego znamiona par 63a KW.

ObyPomoc śledzi 52 inne postępowania, w których zastosowano paragraf 63a KW wobec osób demonstrujących swoją niezgodę na działania władz poprzez umieszczanie swojego przesłania w różnej formie w przestrzeni publicznej. W 35 z nich sędziowie już wypowiedzieli się poprzez swoje postanowieniami lub wyroki. 33 z tych decyzji (94%) to uniewinnienie, umorzenie lub odmowa wszczęcia postępowania. Tylko w dwu przypadkach padło orzeczenie winy.

Próby stosowania tego artykułu wobec protestujących kompromitują policję, która jednak nie odrabia tej lekcji i z uporem maniaka nęka obywateli bezsensownymi zarzutami. Jak dotąd optyka policji i sędziów była z reguły odmienna, teraz sytuacja stopniowo może zmieniać się na niekorzyść.

ObyPomoc monitoruje ten proces i gromadzi dokumentację wszystkich zgłoszonych postępowań wobec protestujących.
Michał Dadlez, obywatele.news
Więej na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Ilu mamy bezdomnych?

Ogólnopolskie liczenie osób w kryzysie bezdomności. Rzecznik pyta MRPiPS o szczegóły W nocy z 28 …