Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Nie będę łamać prawa

Nie będę łamać prawa

Działając zgodnie z własnym sumieniem i złożonym ślubowaniem sędziowskim, obligującym mnie do wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej oraz stania na straży prawa.” /../- sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie, w złożonym dziś oświadczeniu, do prezesa sądu Piotra Schaba,”o odmowie orzekania w jednym składzie z osobą (Stanisław Zdun), której powołanie na urząd sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie dotknięte jest zasadniczą i nieusuwalną wadą, w postaci braku wniosku uprawnionego i wskazanego w Konstytucji RP organu w postaci Krajowej Rady Sądownictwa” tj. z ” z osobą nieuprawnioną do orzekania”.

Sędzia Piotr Gąciarek podkreślił w swoim oświadczeniu, że: „Jednocześnie stanowczo i kategorycznie stwierdzam, że moja odmowa orzekania w jednym składzie z sędzią powołanym z udziałem obecnie działającej Krajowej Rady Sądownictwa nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego.” Z uwagi na wagę podniesionych argumentów prezentujemy całość oświadczenia sędziego Piotra Gąciarka.

Warszawa, dnia 06.09.2021 r.

SSO Piotr Gąciarek
Cały list na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Alzheimer u młodych

„Porozmawiajmy – jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych” – konferencja online 17 września w Biurze …