Najnowsze informacje
Strona główna / Prokuratura / Nie było handlu ludźmi

Nie było handlu ludźmi

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi przekazania dziecka przez mieszkankę Poznania małżeństwu ze Śląska i przyjęciu w zamian pieniędzy, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu informuje o uzasadnieniu decyzji prokuratora w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto umorzyła śledztwo, którego przedmiotem było przestępstwo określane mianem handlu ludźmi.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto prowadzone było postępowanie w sprawie umyślnego zabójstwa noworodka płci żeńskiej dokonanego w dniu 13 lutego 2009 roku w Poznaniu. W toku tego postępowania wytypowano, iż przestępstwo mogła popełnić Joanna Z. Przesłuchując wyżej wymienioną ustalono, że w dniu 9 lutego 2009 roku kobieta pod innym nazwiskiem urodziła dziecko płci żeńskiej, które po opuszczeniu szpitala przekazała małżeństwu J., przyjmując od nich 5.000 zł. Ustalono małżeństwo J., które zabrało dziewczynkę od Joanny Z.
Małżonkowie potwierdzili informacje podawane przez Joannę Z. Wskazali, iż za pośrednictwem agencji pośredniczącej w kontaktowaniu samotnych matek z bezdzietnymi małżeństwami, nawiązali kontakt z Joanną Z. Z tą agencją nawiązała wcześniej kontakt Joanna Z., która nie posiadała środków na utrzymanie kolejnego dziecka, jej sytuacja materialna, bytowa była bardzo zła. Joanna Z. chciała po urodzeniu dziecka oddać je do adopcji, po rozmowach z małżeństwem J. postanowili, że Joanna Z. urodzi dziecko okazując dokumenty Mirosławy J.
Kobieta w szpitalu okazała legitymację ubezpieczeniową Mirosławy J., w której wkleiła swoje zdjęcie, na dokumentach podpisywała się nazwiskiem wyżej wymienionej. W konsekwencji małżeństwo J. wyłudziło poświadczając nieprawdę akt urodzenia dziewczynki. Po opuszczeniu szpitala Joanna Z. przekazała dziecko małżeństwu J., łącznie przyjęła od wyżej wymienionych 5.000 zł.
Przestępstwo handlu ludźmi musi polegać na takim działaniu jak werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły, lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Tak rozumianego zachowania nie można zarzucić ani Joannie Z., ani małżeństwu J.
Prokurator w uzasadnieniu swojej decyzji powołał się również na treść wyroku Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którym handel ludźmi jest obrotem przenoszącym własność człowieka jako przedmiotu, połączonym z przeznaczeniem go celom sprzecznym z ludzką podmiotowością, szkodliwym dla człowieka. Posłużenie się kryterium przeznaczenia przedmiotu obrotu jest niezbędne, by odróżnić handel od innych działań np. przekazania dziecka w ramach adopcji, także niezgodnej z prawem. Odnośnie przestępstw polegających na podrobieniu dokumentu, posłużenia się podrobionym dokumentem, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, oceniając te zdarzenia w kontekście wyżej ustalonego stanu faktycznego, uznano, iż czyny te cechuje znikomy stopień społecznej szkodliwości i tego powodu nie stanowią one przestępstwa. ( dane personalne wyżej wymienionych osób zostały zmienione ) Rzecznik Prasowy Magdalena Mazur – Prus

Sprawdź także

Łapówki w hotelu ?Olimpia?

W związku z postępowaniem dotyczącym korupcji, prowadzonym przez Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury …