Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nie było opinii do projektu

Nie było opinii do projektu

Oświadczenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sędziego Stanisława Dąbrowskiego. W związku z informacją podaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jakoby projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych jednak był wcześniej opiniowany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczam, co następuje:
Konsultacje w procesie tworzenia projektu ustawy nie są opinią do projektu. Z przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240 z 2002 r., poz. 2052 z późn. zm.) wynika kompetencja Sądu Najwyższego do opiniowania projektów ustaw, a nie do udziału w konsultacjach. Projekt ustawy nie mógł być przedłożony do zaopiniowania w 2009 r., gdyż o projekcie ustawy można mówić dopiero wówczas, gdy Rada Ministrów przyjmie go w odpowiednim trybie. Natomiast projekt został przyjęty jako dokument rządowy dopiero w październiku 2010 r. Należy podkreślić, że projekt ustawy przyjęty przez Rząd merytorycznie różnił się od wcześniejszych materiałów nadesłanych do konsultacji.
Problem tkwi w tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości opiera się na własnej interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. Nr 24 z 2003 r., poz. 199 j.t.), a konkretnie na przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 z 2002 r. poz. 221 z późn. zm.). Regulamin ten określa wewnętrzny obieg dokumentów rządowych, natomiast w żadnym razie nie może on być podstawą wykładni przepisu art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia do projektu ustawy, o którym mowa w tym przepisie ma służyć nie organowi wnioskującemu w ramach Rady Ministrów, ale ma być przeznaczona dla Sejmu RP.
Sędzia Stanisław DĄBROWSKI

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …