Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nie ma sędziów incognito

Nie ma sędziów incognito

Minister sprawiedliwości musi ujawnić nazwiska sędziów, którzy poparli kandydatów do KRS – tak brzmi wyrok WSA w stolicy. Tożsamość sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom do nowej Krajowej Rady Sądownictwa jest informacją publiczną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jak donosi polsatnews.pl, wyrok wraz z uzasadnieniem ujawnił Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. To on wystąpił do MS z wnioskiem o o udostępnienie treści korespondencji między marszałkiem Sejmu a ministrem sprawiedliwości dotyczącej potwierdzenia statusu osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS, wraz ze wszystkimi załącznikami w tej sprawie. Resort ujawnił bowiem tylko puste strony z numerami bez nazwisk, z wykazem, ilu sędziów poparło danego kandydata.

Polsatnews.pl przypomina, że ujawnienia list nazwisk sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS, odmawiał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Powoływał się na obowiązującą od początku roku ustawę o KRS, która przewidywała podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach, lecz z wyłączeniem załączników.

Dwa tygodnie później ministerstwo odpowiedziało, że termin rozpatrzenia wniosku zostanie przedłużony, z powodu konieczności „przeanalizowania statusu prawnego każdego z dokumentów” oraz że wykazy sędziów popierających kandydatów zostały odesłane marszałkowi Sejmu.

W skardze do WSA Wachowiec przekonywał, że to informacja publiczna, w dodatku niezbędna do tego, aby sprawdzić, „czy istniały powiązana pomiędzy sędziami zgłaszającymi kandydatów a Ministrem Sprawiedliwości”.

W wyroku z 26 października 2018 r. WSA w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 260/18) zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do ujawnienia nazwisk i stanowisk służbowych sędziów, którzy poparli kandydatów do nowej KRS w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. W ocenie sądu, w tej sprawie tożsamość sędziów jest informacją publiczną, a ukrycie ich nazwisk to odmowa prawa do jej poznania. Stwierdził jednak, że bezczynność ministra w tej sprawie nie była rażącym naruszeniem prawa.

W lipcu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu odmawiającą ujawnienia nazwisk sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Skargę do sądu złożyła Sieć Obywatelska „Watchdog”.

Przypomnijmy, że w grudniu 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, co było inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy po zawetowaniu ustaw o KRS i SN w lipcu 2017 r. Nowela wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Do Sejmu wpłynęło 18 kandydatur na członków Rady. Nie było wiadomo, którzy sędziowie ich poparli, ponieważ listy popierających stanowiły załączniki do zgłoszeń. Zgodnie zaś z art. 11c ustawy o KRS nie są one podawane przez Marszałka Sejmu do publicznej wiadomości. W marcu, mimo sprzeciwu opozycji Sejm większością 3/5 głosów wybrał 15 sędziów do nowej KRS.

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …