Finansowanie pomostowe

A. Tomczyński bezkarny

Rzecznik Dyscyplinarny SN 13 listopada 2018 r. ogłosił, że nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających ws. sędziego SN Adama Tomczyńskiego

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego poinformował w dniu dzisiejszym, że po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie znamion przewinienia, nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających z własnej inicjatywy w sprawie sędziego SN Adama Tomczyńskiego.

Rzecznik Dyscyplinarny SN poinformował również, że nie wpłynęło do niego żądanie uprawnionego podmiotu o podjęcie czynności wyjaśniających.

Sprawa ta dotyczyła informacji prasowych o wpisach sędziego w mediach społecznościowych.

Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu ustalenie znamion przewinienia, nie znalazł podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie sędziego Adama Tomczyńskiego. Czytelnicy mogli zapoznać się z takimi enuncjacjami:

„WarszawJAKI… nie spier…cie tego”, „21 października 2018 roku głosuję obojętnie na kogo, byle było podpisane PiS. To tyle w kwestii podziału prawicy” – wpisy takiej treści na Twitterze podał dalej Adam Tomczyński, nowo powołany sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Kolegium Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, lub z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.

Sprawdź także

Cała prawda o wyroku TSUE

OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ŚRODOWISK PRAWNICZYCHw sprawie konsekwencji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec …