Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Nie musieli przepraszać

Nie musieli przepraszać

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał wczoraj, że – zobowiązując do przeprosin dwoje dziennikarzy, którzy opisali w „Rzeczpospolitej” domniemany przypadek korupcji w resorcie zdrowia – Polska naruszyła ich prawo do wolności słowa. Chodzi o Małgorzatę Solecką i Andrzeja Stankiewicza, którzy w 2003 roku opublikowali tekst „Leki za miliony dolarów”. Napisali tam, że były szef gabinetu ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego (wówczas SLD) Waldemar Deszczyński wymuszał od koncernu farmaceutycznego łapówkę za pomoc przy wpisaniu leku na listę leków refundowanych.
Śledztwo trwało 3 lata
Artykuł spowodował, że Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo, które trwało ponad trzy lata; czynności w tym postępowaniu wykonywała także ABW. Deszczyński miał nawet postawiony zarzut w tym śledztwie, ale dotyczył on innej sprawy niż ta, o której napisała gazeta. Śledztwo zostało umorzone. Deszczyński zaprzeczał, by kiedykolwiek składał propozycję korupcyjną. Zarzucił dziennikarzom brak rzetelności i pozwał dziennikarzy gazety oraz jej nieżyjącego już naczelnego – Macieja Łukasiewicza. Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji oddalił pozew Deszczyńskiego, który żądał przeprosin za poniżenie w oczach opinii publicznej. Potem warszawski sąd apelacyjny zmienił wyrok, nakazując Soleckiej i Stankiewiczowi przeprosiny Deszczyńskiego. W kwietniu 2007 roku Sąd Najwyższy – odrzucając kasację od wyroku – potwierdził, że dobra osobiste Deszczyńskiego zostały naruszone, a dziennikarze nie wykazali zasadności swych twierdzeń. SN przypomniał, że prokuratura nigdy nie postawiła Deszczyńskiemu zarzutu o treści takiej jak zarzut z gazety, zaś samo śledztwo w całej sprawie zostało umorzone z braku wystarczających dowodów.
Dziennikarze w Trybunale
Po tym wyroku dziennikarze wnieśli skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, twierdząc, że Polska złamała art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który głosi, że „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Trybunał przyznał im rację i zasądził na rzecz obojga dziennikarzy po 5 tys. euro odszkodowania oraz 2650 euro odszkodowania i 6 tys. euro zwrotu kosztów na rzecz wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”.
Przedruk za „Gazetą Wyborczą”

Sprawdź także

Wróbel w garści

Włodzimierz Wróbel przypomina, jak to z prawem łaski było Okazuje się, że w kwestii słynnego …