Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nie muszą wcale siedzieć

Nie muszą wcale siedzieć

W poniedziałek 26 września w poznańskim Sądzie Okręgowym odbędzie się zorganizowana wespół z Ministerstwem Sprawiedliwości konferencja: ? Wykonanie kary ograniczenia wolności i rola samorządów lokalnych w procesie readaptacji społecznej skazanych. Resort postrzega karę ograniczenia wolności jako alternatywę dla izolacji w więzieniu. Jest to bardzo ważne ze względu na potencjał w zakresie resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz racjonalizacji wydatków publicznych ponoszonych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jako taka stanowić powinna ważne narzędzie polityki karnej państwa ukierunkowanej ? co oczywiste ? na przeciwdziałanie zjawisku przestępczości oraz umacnianie wśród obywateli poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego ? twierdzi szef resortu sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Resort sprawiedliwości uznaje promowanie kar i środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności za jedno ze swoich priorytetowych przedsięwzięć ? dodał.
W myśl nowych przepisów obowiązujących od 8 czerwca 2010 roku zarówno zapewnienie, jak i pozyskiwanie nowych miejsc pracy, należy przede wszystkim do organów samorządu terytorialnego. Władze samorządowe zwykle bowiem dysponują najpełniejszą wiedzą o działających na ich terenie podmiotach, w których ze względu na ich potrzeby lub sytuację celowe jest wykorzystanie nieodpłatnej pracy skazanych. Nie została jednak wykluczona możliwość pozyskiwania miejsc pracy również przez kuratorów sądowych.
Zapewnienie efektywności procesu wykonywania kary ograniczenia wolności i realizacji przez nią podstawowych funkcji resocjalizacyjnych wymaga ścisłego współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości z organami samorządu terytorialnego. Bez współpracy i koordynacji działań ze strony sądów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin lub miast, w których te sądy funkcjonują, zasadnicza intencja ustawodawcy w postaci upowszechnienia stosowania kary ograniczenia wolności i podniesienia jej skuteczności nie zostanie zrealizowana.
Tym właśnie aspektom będzie poświęcona poznańska konferencja. Obok praktyków ? sędziów penitencjarnych i kuratorów wystąpią także przedstawiciele samorządu lokalnego.

Sprawdź także

Dzień zapobiegania samobójstwu

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Często, gdy słyszymy o złym nastroju innych mówimy: …