Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nie wyczerpali znamion przestępstwa

Nie wyczerpali znamion przestępstwa

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu, Wydział V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, 16 lipca 2012 roku wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa – przeciwko 7 osobom, którym zarzucono kierowanie i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od stycznia 2022r do 07 czerwca 2006r na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Przestępstw polegających na wprowadzeniu do obrotu gospodarczego środków pieniężnych pochodzących z przestępstw poprzez przenoszenie ich własności pomiędzy rachunkami bankowymi spółek Bestcom, Arha, Astec, Elita i Stowarzyszenie Usług Internetowych oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach ? fakturach VAT, wyłudzanie środków pieniężnych z tytułu umów factoringowych – tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 i 3 kk – wobec stwierdzenia, iż podejrzani swoim zachowaniem nie wyczerpali znamion zarzuconych im przestępstw;
– przeciwko 1 osobie, której zarzucono działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz udzielenia pomocy członkom zarządu spółki Bestcom poprzez wystawienie określonych faktur korygujących, które służyć miały do wyprowadzenia znacznych środków pieniężnych z tego podmiotu gospodarczego – tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 kk w z. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1 kk, art. 585 § 2 ksh w zw. z art. 11 § 2 kk – wobec stwierdzenia, iż podejrzany swoich zachowaniem nie wyczerpał znamion zarzuconych mu przestępstw;
– w sprawie wyłudzenia z Banku Handlowego SA w Warszawie środków pieniężnych w ramach zawartej umowy factoringowej poprzez przedkładanie do realizacji faktur poświadczających nieprawdę przez spółkę Bestcom – tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, art. 297 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk – wobec stwierdzenia okoliczności, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia opisanego czynu;
– w sprawie naruszenia zasad księgowości określonych w ustawie o rachunkowości przez członków zarządu spółek Bestcom, Arha, Astec, Elita i Stowarzyszenie Usług Internetowych tj. o przestępstwo z art. 77 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 22 września 1994r o rachunkowości – wobec stwierdzenia okoliczności, iż nastąpiło przedawnienie karalności przestępstwa.
Decyzja jest nieprawomocna.Można ją zaskrżyć do sądu.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …