Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Niebawem rejestry pedofilów

Niebawem rejestry pedofilów

Sejm 31 marca uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Nowe przepisy wprowadzają kompleksowy system ochrony przed tego rodzaju przestępczością. Przyjęte rozwiązania stanowią reakcję na wyzwania, jakie wraz z rozwojem technikinformatycznych i teleinformatycznych oraz nowymi rodzajami zagrożeń stanęły przed organami ścigania. Brak środków umożliwiających realną kontrolę sprawców przestępstw na tle seksualnym skutkowało niejednokrotnie popełnianiem kolejnych przestępstw na tym tle przez tego samego sprawcę. Przyjęte przez Sejm regulacje pozwolą na znacznie skuteczniejszą ochronę przed przestępstwami na tle seksualnym, w szczególności jeśli chodzi o ochronę małoletnich. Podobne modele kontroli, w różnym zakresie wprowadziły m.in. USA, Wielka Brytania, Francja czy Kanada, gdzie funkcjonują z powodzeniem. Utworzony zostanie rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym (potocznie zwany ?rejestrem pedofilów)?. Będzie składał się on z dwóch oddzielnych baz danych, zwanych odpowiednio: ?Rejestrem z dostępem ograniczonym? i ?Rejestrem publicznym?. Do pierwszej bazy danych w ramach ustawowych uprawnień dostęp będą miały w szczególności organy ścigania, organy administracji rządowej i samorządowej, a także placówki oświatowo-wychowawcze oraz organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Umieszczenie danych sprawcy przestępstwa popełnionego na tle seksualnym będzie następowało z urzędu, jako następstwo prawomocnego skazania sprawcy, w celu prewencyjnej ochrony w szczególności osób małoletnich. Zgodnie z ustawą, w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może orzec o wyłączeniu zamieszczenia danych w Rejestrze m.in. ze względu na dobro małoletniego pokrzywdzonego. Drugi z rejestrów będzie dostępny powszechnie i bez ograniczeń, a jego publikacja nastąpi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości. Rejestr ten obejmie sprawców, którzy dopuścili się przestępstwa zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem lub na szkodę małoletniego poniżej 15 roku życia oraz ci, którzy dopuścili się przestępstw na tle seksualnym w warunkach recydywy. Ponadto, stworzona zostanie publicznie dostępna policyjna mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, która ma być umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …