Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nieformalny szczyt w Wilnie

Nieformalny szczyt w Wilnie

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbywała się w dniach 18-19 lipca 2013 r. w Wilnie. Podczas Rady dyskutowano o kierunkach przyszłego rozwoju w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zmianach jakie zaszły w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości od czasu przyjęcia Programu Sztokholmskiego, priorytetach, wytycznych i kierunkach wspólnego działania po roku 2014.
Główne wyzwania, jakie istnieją w obszarze wymiaru sprawiedliwości, to zapewnienie odpowiedniej jakości prawa, bardziej efektywne stosowanie go w praktyce oraz poprawa współdziałania państw członkowskich i Unii Europejskiej w wymiarze zewnętrznym. W szczególności należy położyć nacisk na to, aby te same instytucje prawne nie były odmiennie regulowane w różnych aktach prawnych przyjmowanych w krótkim odstępie czasu. Do tworzenia dobrego prawa potrzebna jest właściwa ocena skutków projektowanych regulacji oraz potrzeba stałego podnoszenia wiedzy środowisk prawniczych na temat prawa europejskiego i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Poprawa jakości legislacji, bardziej efektywne stosowanie prawa europejskiego oraz poprawa koordynacji w działaniach zewnętrznego wymiaru ? to główne priorytety strategiczne dla wymiaru sprawiedliwości.
– O tym, czy Unia będzie postrzegana jako wiarygodny partner, a państwa członkowskie będą w stanie skutecznie bronić wspólnych interesów, przesądzą umiejętność sprawnego wypracowywania jednolitych lub skoordynowanych stanowisk, szybkość reakcji na niespodziewane wydarzenia, czy proaktywne podejście do kształtowania międzynarodowej agendy na forach organizacji globalnych lub specjalistycznych ? mówił wiceminister Królikowski.
Kierunek i sposób wspólnego działania powinien wyznaczać zestaw podstawowych zasad, zdefiniowany w Traktatach ? to znaczy budowa wspólnego obszaru wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, przy poszanowaniu zasad proporcjonalności i subsydiarności. Pozwolę sobie sformułować jeszcze jedną wytyczną. Nowym wyzwaniom nie zawsze można stawić czoła, stosując stare recepty. Bądźmy więc otwarci i twórczy ? zakończył wiceminister Michał Królikowski.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …