Strona główna / Listy / Nieletni tylko z obrońcą

Nieletni tylko z obrońcą

Prawo do obrony powinno przysługiwać nieletniemu jeszcze przed wszczęciem postępowania oraz bez względu na podstawę jego wszczęcia i w każdym jego stadium. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do senackiej komisji o odpowiednią zmianę prawa.

Uwagę na problem zwrócił Zarząd Główny NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, który zaproponował nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Obecnie daje ona prawo do obrońcy z urzędu jedynie nieletnim kierowanym w trybie poprawczym do schronisk dla nieletnich w związku z zamiarem dalszego umieszczenia w zakładzie poprawczym. Obrońcy z urzędu nie ma zaś nieletni umieszczany w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Rzecznik wskazał na brak podstaw do różnicowania sytuacji prawnej nieletniego – pod kątem prawa do obrony w rozumieniu art. 42 ust. 2 Konstytucji i postanowień prawnomiędzynarodowych – z sytuacją podejrzanego, oskarżonego czy skazanego w postępowaniu karnym.

Adam Bodnar poprosił przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztofa Kwiatkowskiego o zainicjowanie odpowiedniej nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Powinna ona wskazywać, że prawo do obrony – w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, a gdy nie ma obrońcy, prawo do korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu – winno nieletniemu przysługiwać jeszcze przed wszczęciem postępowania oraz bez względu na podstawę jego wszczęcia i w każdym jego stadium.

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …