Najnowsze informacje

Niemen niezawłaszczony

Stowarzyszenie „Niemen” z Supraśla może używać w swojej nazwie zwrotu „Niemen”.

Tak orzekł białostocki sąd okręgowy i oddalił apelację wdowy oraz córki artysty, które chciały zakazać używania pseudonimu artysty Wdowa po artyście Małgorzata Niemen wraz z dziećmi jest właścicielką praw autorskich do spuścizny po Czesławie Niemenie-Wydrzyckim. Kiedy ktoś chce nazwać szkołę imieniem jej męża ona jest proszona o opinię. Gdy organizowano w Słupsku Festiwal Młodych Talentów „Niemen Non Stop” – ją właśnie poproszono o aprobatę nazwy. Dlatego Małgorzata Niemen oburzyła się, kiedy się dowiedziała przed rokiem, że w Supraślu powstało Stowarzyszenie im. Czesława Wydrzyckiego-Niemena. Miało się zajmować propagowaniem twórczości artysty i ocalić jego rodzinny dom w Wasiliszkach na Białorusi. Pod szyldem stowarzyszenia wydano nawet album o twórcy.
Wdowa napisała pismo do białostockiego sądu, w którym nie zgadzała się na rejestrację podmiotu o takiej nazwie, bo nikt ze stowarzyszenia z nią – jako spadkobierczynią po Czesławie Niemenie – nie rozmawiał. Co więcej jej mąż nazywał się Czesław Niemen-Wydrzycki. Sąd przyznał jej rację. Tyle, że stowarzyszenie momentalnie zmieniło nazwę na „Niemen” – od rzeki, jak tłumaczyli jego członkowie. W statucie członkowie określili ogólnie, że chcą dbać o pamięć i twórczość artystów ze Wschodu. Małgorzata Niemen postanowiła dalej bronić swoich praw. Zaskarżyła do sądu fakt zarejestrowania takiego stowarzyszenia.
Białostocki sąd oddalił jednak jej apelację. Sędzia Jarosław Kamiński w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że w tej sprawie nie chodzi o naruszenie dóbr osobistych, lecz o to, w jaki sposób przebiegło postępowanie rejestrowe stowarzyszenia. A tu wszystkie dokumenty są w porządku. Stowarzyszenie może nosić nazwę „Niemen”. Co więcej, sporny zwrot – jak uznał sąd – jest przede wszystkim nazwą rzeki. – Samo posłużenie się zwrotem „Niemen” w nazwie stowarzyszenia jeszcze nie narusza prawa – mówił sędzia Kamiński. Małgorzata Niemen może chronić swoje prawa jedynie w kolejnych procesach cywilnych. Jak powiedziała na sądowym korytarzu – z pewnością tak uczyni w stosunku do supraskiego stowarzyszenia. Wczorajsze postanowienie sądu ma jeszcze jedną ważną konsekwencję. Teraz nikt – nawet Małgorzata Niemen – nie może zarejestrować stowarzyszenia o nazwie „Niemen” lub o podobnie brzmiącej nazwie. A to dlatego, że pierwsze było to z Supraśla.
Źródło ?Gazeta Wyborcza?
Foto;google
Przypomnijmy, że w poznańskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie pozew, w którym wdowa po piosenkarzu żąda, aby Stowarzyszenie Muzyczne ?Brzmienia? w Poznaniu nie wykonywało na koncertach poświęconych pamięci Czesława Niemena kompozycji ?Musica Magica? , do której słowa napisała Farida, gdyż zdaniem Małgorzaty Niemen, tylko ona ma prawa autorskie do tej piosenki. ?Brzmienia i Farida twierdzą, że Niemen przekazał prawa autorskie Faridzie, która przez pewien czas była nie tylko jego muzą, ale i towarzyszką życia.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …