Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Niemena można czcić i słuchać

Niemena można czcić i słuchać

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w II Wydziale Karnym – oskarżonego Jana Edwarda Czachora uniewinnił od zarzutu rozpowszechniania bez uprawnienia utworów muzycznych Czesława Niemena oraz naruszenie prawa do jego wizerunku poprzez wykorzystanie nazwiska,, Niemen? w nazwie,, Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena w Świebodzinie”. Osoby rozprawy karnej: oskarżony – Jan Edward Czachor. Inicjator postępowania: świadek Małgorzata Niemen- Wydrzycka. Oskarżyciel: Prokuratura- Świebodzin.
Prokurator oskarżał Jana Edwarda Czachora o to; w okresie od 18 listopada 2008 roku do 2011 roku w woj. Lubuskim, w Świebodzinie, rozpowszechniał bez uprawnienia utwory muzyczne Czesława Niemena oraz naruszył prawa do jego wizerunku poprzez zlecenie wytworzenia i dalsze rozpowszechnianie przedmiotów z jego podobizną w postaci kubków, koszulek i breloczków, a także korzystając z nazwiska,, Niemen” stanowiącego znak towarowy, zarówno w nazwie,, Stowarzyszenia Pamięci Czesława Niemena w Świebodzinie” jak i przy odpłatnym rozpowszechnianiu książki swego autorstwa pod tytułem,, Czesław Niemen w Świebodzinie”, czym działał na szkodę spadkobierczyni po Czesławie Niemenie- Małgorzaty Niemen-Wydrzyckiej.
Decyzja Sądu: W świetle zebranego i przedstawionego w toku rozprawy materiału dowodowego oraz wysłuchaniu świadków, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w II Wydziale Karnym-oskarżonego Jana Edwarda Czachora uniewinnia od zarzutu popełnionego czynu opisanego tj. przestępstwa z art. 115 ust. 3 i art 116 ust. 1 i 2 ustawy,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych” w zw. z art. 11 & 2 k.k i na podstawie art. 632 pkt. 2 k.p.k kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.
Sędzia Grzegorz Bujewicz stwierdził m.in.: ?Nie ulega żadnej wątpliwości to, ze w dniu 20 marca 2008 roku uchwalony został statut stowarzyszenia, które zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wydanym w dniu 18 listopada 2008 roku zarejestrowane zostało jako,, Stowarzyszenie Pamięci Czesława Niemena” z siedzibą w Świebodzinie– zwane dalej,, Stowarzyszeniem”. Sprzeciw przeciwko działalności Stowarzyszenia i przeciwko wykorzystaniu nazwiska,, Niemen” w nazwie tego przedmiotu złożyła Małgorzata Niemen-Wydrzycka jako naruszenie art.43$ 3 k.c. Twierdziła, że przed powołaniem Stowarzyszenia nie udzielała zgody na użycie nazwiska,, Niemen” w nazwie Stowarzyszenia oraz protestowała p-ko naruszaniu praw do wizerunku Czesława Niemena oraz praw autorskich fotografa Mariana Saneckiego poprzez wykorzystywanie zdjęcia z wizerunkiem Cz. Niemena jako,, logo” Stowarzyszenia.
Twierdzeniu Małgorzaty Niemen- Wydrzyckiej w części dotyczącej wyrażenia przez nią zgody na użycie nazwiska ,,Niemen” w nazwie Stowarzyszenia zaprzeczyli w swych zeznaniach świadkowie; Jerzy Wydrzycki i Barbara Piwońska, którzy zgodnie powoływali się na spotkanie w dniu 19 listopada 2009 roku Małgorzaty Niemen- Wydrzyckiej z członkami Stowarzyszenia. Z przedstawionych dowodów w sposób jednoznaczny wynika, że Małgorzata Niemen- Wydrzycka o fakcie utworzenia Stowarzyszenia i jego nazwie dowiedziała się od 5 maja 2009 roku( kiedy skierowano w imieniu Stowarzyszenia do niej list i dnia 19 listopada 2009 roku kiedy uczestniczyła ona w Spotkaniu z członkami Stowarzyszenia. W tym czasie sama pokrzywdzona nie widziała naruszenia praw autorskich. Z jednakową pewnością można ustalić, że członkowie Stowarzyszenia zamieszczając imię i nazwisko Cz. Niemena w nazwie Stowarzyszenia jako organizatorzy nie mogli naruszyć prawa do znaku towarowego,,Niemen”, skoro ten znak w momencie rejestracji Stowarzyszenia do życia nie istniał, albowiem rejestracji dokonano 22 września 2010 roku, a więc niemal 2 lata po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
Zdjęcie użyte fotografa Mariana Saneckiego na plakacie,,logo” Stowarzyszenia, wskazywane przez Małgorzatę Niemen- Wydrzycką należy do Ireny Sanickiej – Fiebig, która odmówiła złożenia wniosku o ściganie w świetle art 122 ustawy,, O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Zdjęcię należy do jego twórcy i spadkobierców.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …