Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Niepełnosprawni aplikanci na egzaminach

Niepełnosprawni aplikanci na egzaminach

Oto odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwosci w sprawie usprawnień dla aplikantów z niepełnosprawnościami. W grudniu 2013 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pytania do m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z brakiem dostosowania egzaminów adwokackich, radcowskich i notarialnych dla osób z niepełnosprawnościami.
W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że egzaminy wstępne na aplikację są przeprowadzane w formie testu, tym samym udzielenie odpowiedzi jest bardzo proste i nie wymaga szczególnego zaangażowania fizycznego ze strony zdającego. W ocenie MS nie istnieje konieczność wprowadzania zmian legislacyjnych, które będą przewidywać możliwość wprowadzania usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami podczas egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. ?Faktycznie bowiem prawa osób z niepełnosprawnościami ? jeżeli zachodzi taka potrzeba ? są przestrzegane i respektowane oraz otrzymują oni w zależności od indywidualnych uwarunkowań stosowne wsparcie. Zapewnienie takiego wsparcia jest zindywidualizowane, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i zazwyczaj regulowane jest poprzez wydawanie przez przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych zarządzeń o charakterze porządkowym lub organizacyjnym? ? czytamy w odpowiedzi MS.
Ministerstwo wskazało, że kilkukrotnie podczas egzaminu notarialnego udostępniano materiały egzaminacyjne z powiększoną czcionką, a w trakcie egzaminu radcowskiego w 2010 r. został przygotowany jeden egzemplarz materiałów w alfabecie Braille’a. Ponadto podczas jednego z egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką miał miejsce przypadek odczytywania niewidomemu kandydatowi pytań i zakreślania podyktowanych przez niego odpowiedzi. Natomiast w odniesieniu do dostosowania przebiegu egzaminu komorniczego Ministerstwo zaznaczyło, że na chwilę obecną nie jest możliwe ocenienie, czy zachodzi potrzeba dostosowania formuły egzaminu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ egzamin komorniczy w nowej formie odbędzie się dopiero po raz pierwszy w 2014 r. Jednocześnie MS zastrzega, że z uwagi na charakter czynności komornika państwo nie ma obowiązku zapewniać każdej osobie z niepełnosprawnością dostępu do tego zawodu.
?Odpowiedź Ministerstwa budzi wątpliwości. Nie można zgodzić się z tym, że incydentalne stosowanie usprawnień podczas aplikacji i egzaminów prawniczych pozwala w pełni zagwarantować prawa osób z niepełnosprawnościami? ? mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC. ?Do HFPC zgłosił się aplikant, któremu odmówiono indywidualnego dostosowania formy egzaminu, co pokazuje, że praktyka Komisji Egzaminacyjnych w tym zakresie jest niejednolita? – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC. Zdaniem HFPC, niejasne są również powody, dla których Ministerstwo nie może ocenić konieczności dostosowania nowej formy egzaminu komorniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest na stronie HFPCz

W grudniu 2013 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała pytania do m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z brakiem dostosowania egzaminów adwokackich, radcowskich i notarialnych dla osób z niepełnosprawnościami.

W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że egzaminy wstępne na aplikację są przeprowadzane w formie testu, tym samym udzielenie odpowiedzi jest bardzo proste i nie wymaga szczególnego zaangażowania fizycznego ze strony zdającego. W ocenie MS nie istnieje konieczność wprowadzania zmian legislacyjnych, które będą przewidywać możliwość wprowadzania usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami podczas egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

?Faktycznie bowiem prawa osób z niepełnosprawnościami ? jeżeli zachodzi taka potrzeba ? są przestrzegane i respektowane oraz otrzymują oni w zależności od indywidualnych uwarunkowań stosowne wsparcie. Zapewnienie takiego wsparcia jest zindywidualizowane, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i zazwyczaj regulowane jest poprzez wydawanie przez Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych zarządzeń o charakterze porządkowym lub organizacyjnym? ? czytamy w odpowiedzi MS.

Ministerstwo wskazało, że kilkukrotnie podczas egzaminu notarialnego udostępniano materiały egzaminacyjne z powiększoną czcionką, a w trakcie egzaminu radcowskiego w 2010 r. został przygotowany jeden egzemplarz materiałów w alfabecie Braille’a. Ponadto podczas jednego z egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką miał miejsce przypadek odczytywania niewidomemu kandydatowi pytań i zakreślania podyktowanych przez niego odpowiedzi.

Natomiast w odniesieniu do dostosowania przebiegu egzaminu komorniczego Ministerstwo zaznaczyło, że na chwilę obecną nie jest możliwe ocenienie, czy zachodzi potrzeba dostosowania formuły egzaminu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ egzamin komorniczy w nowej formie odbędzie się dopiero po raz pierwszy w 2014 r. Jednocześnie MS zastrzega, że z uwagi na charakter czynności komornika państwo nie ma obowiązku zapewniać każdej osobie z niepełnosprawnością dostępu do tego zawodu.

?Odpowiedź Ministerstwa budzi wątpliwości. Nie można zgodzić się z tym, że incydentalne stosowanie usprawnień podczas aplikacji i egzaminów prawniczych pozwala w pełni zagwarantować prawa osób z niepełnosprawnościami? ? mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC. ?Do HFPC zgłosił się aplikant, któremu odmówiono indywidualnego dostosowania formy egzaminu, co pokazuje, że praktyka Komisji Egzaminacyjnych w tym zakresie jest niejednolita? – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Zdaniem HFPC, niejasne są również powody, dla których Ministerstwo nie może ocenić konieczności dostosowania nowej formy egzaminu komorniczego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest tutaj.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …