Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Niepokojące praktyki policji

Niepokojące praktyki policji

HFPC wydała stanowisko w związku z informacjami prasowymi na temat na temat działalności Policji wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych i partii opozycyjnych w trakcie ostatnich protestów społecznych. Z opublikowanych dziś informacji wynika, że w trakcie protestów pod Sejmem 21 lipca Policja miała obserwowaćjednego z polityków partii opozycyjnej oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej. HFPC zwraca uwagę, że jest to kolejna niepokojąca praktyka Policji w ciągu ostatnich miesięcy, która może ingerować w prawa i wolności jednostek, takie jak prawo do prywatności czy wolność słowa, w kontekście korzystania z wolności zgromadzeń..
Działania Policji wobec przedstawicieli organizacji pozarządowych
Zgodnie z informacjami Policji obserwacja W. Kinasiewicza i T. Jakrzewskiego z ruchu ?Obywatele RP? była podyktowana tym, iż deklarowali oni, że ?podejmowane przez nich działania mogą naruszać obowiązujący porządek prawny?. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka organizacje społeczeństwa obywatelskiego wypełniają w demokratycznym państwie m.in. rolę tzw. ?publicznego stróża? i w związku z tym podlegają szczególnym gwarancjom ochronnym (zob. m.in. wyrok ws. TASZ p. Węgrom).
Z kolei w Rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2016 r. dotyczącej wzmocnienia ochrony i roli obrońców praw człowieka, organy państwa są zobowiązane zapewnić tym organizacjom takie warunki funkcjonowania, które umożliwią im swobodną realizację zadań statutowych, a w szczególności powinny powstrzymać się od nieuzasadnionej inwigilacji tzw. trzeciego sektora.
Działania Policji wobec polityków partii opozycyjnych
Policja tłumaczy prowadzenie obserwacji wobec danych osób w dwojaki sposób. W przypadku obserwacji posła R. Petru celem działań Policji miała być ochrona jego bezpieczeństwa. Policja nie wskazuje jednak, czy był on poinformowany o takiej ochronie ze strony funkcjonariuszy lub czy o taką ?ochronę? wnosił. ?Fakt bycia obserwowanym w trakcie demonstracji nie podnosi poczucia bezpieczeństwa ? zarówno wśród manifestujących, jak i polityków. Może skutkować natomiast decyzją o zaprzestaniu niektórych aspektów działalności publicznej. To z kolei w bezpośredni sposób zaburza z jednej strony procesy polityczne zachodzące w wolnym demokratycznym państwie […]? ? czytamy w wydanym stanowisku HFPC.
Pomoc prawna
W wydanym stanowisku HFPC zaapelowała ?o rozwagę w stosowaniu jakichkolwiek metod pracy Policji, które mogłyby nadmiernie ingerować w działania zarówno przedstawicieli opozycji, jak i społeczeństwa obywatelskiego?. HFPC wyraziła również gotowość do zapewnienia pomocy prawnej osobom, których prawa zostały w ten sposób naruszone. Zgodnie z ustawą o Policji na sposób prowadzenia czynności obserwacji przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora. Stanowisko dostępne jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Zerwano kworum w IC SN

Impas w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Sędziowie nie wybrali kandydatów na prezesa Zgromadzenie Sędziów Izby …