Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Nierzetelność policyjnych śledztw

Nierzetelność policyjnych śledztw

W listopadzie ETPC wydał wyrok w sprawie Olszewscy przeciwko Polsce, w którym po raz kolejny stwierdził naruszenie prawa do życia poprzez nieprzeprowadzenie właściwego śledztwa dotyczącego śmierci syna skarżących. Jest to kolejna sprawa przed ETPC, w której Trybunał dochodzi do podobnych wniosków. HFPC zwróciła się do Komendanta Głównego Policji oraz Prokuratora Generalnego z apelem o wypracowanie lepszych standardów w ramach struktur policji i prokuratury, które zniwelują potencjalne uchybienia w postępowaniach wyjaśniających okoliczności zgonów niewynikających z przyczyn naturalnych. Syn państwa Olszewskich ? M.O. ? w lutym 2010 r. wracając ze spotkania z znajomymi trafił na komisariat policji w Białymstoku. Policjanci stwierdzili, że stan nie wskazuje na odwiezienie go do izby wytrzeźwień i wypuścili go. Po opuszczeniu komisariatu rodzina rozmawiała jeszcze z M.O. telefonicznie, a potem straciła z nim wszelki kontakt. Zamarznięte ciało M.O. zostało znalezione 6 marca 2010 r. na łące niedaleko drogi z Białegostoku w kierunku Warszawy. Przyczyny i okoliczności śmierci młodego człowieka były wyjaśniane w śledztwie, które zostało ostatecznie umorzone w maju 2013 r. Przyjęto, że przyczyną śmierci M.O. była hipotermia. Nie stwierdzono jednak udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny.
Państwo Olszewscy w skardze do ETPC twierdzili, że postępowania przygotowawcze były nieefektywne, a liczne uchybienia nie pozwoliły ustalić w pełni okoliczności śmierci M.O. ETPC stwierdził naruszenie przez Polskę art. 2 Konwencji, czyli prawa do życia. Naruszenie miało charakter proceduralny, bo Polska nie wywiązała się z pozytywnych obowiązków w zakresie przeprowadzenia efektywnego postępowania przygotowawczego w sprawie śmierci syna państwa Olszewskich. ?Mamy nadzieję, że wyrok w sprawie Olszewscy przeciwko Polsce oraz listy HFPC przyczynią się do wprowadzenia w ramach struktur policji i prokuratury takich rozwiązań, które w przyszłości zagwarantują, że postępowania wyjaśniające śmierć danej osoby będą efektywne, transparentne i wolne od nieuzasadnionych opóźnień? ? mówi Michał Kopczyński, prawnik HFPC.
?Każde naruszenie prawa do życia, czy to w sposób bezpośredni, czy poprzez niezapewnienie efektywnego postępowania wyjaśniającego, musi być uznane za poważny problem w zakresie standardów ochrony praw człowieka? ? dodaje Michał Kopczyński.
Listy do KGP oraz do Prokuratora Generalnego są na stronien HFPC skąd pochodzi informacja.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …